Τί άλλο θα μπορούσε να ζητήσει κανείς από ένα Χρηματιστήριο;

Έκλεισε άλλη μια θετική εβδομάδα για τον Γενικό μας Δείκτη. Η 29η στις τελευταίες 36.

Με σωρευτικές αποδόσεις +57% στο εξεταζόμενο διάστημα.

Με μια σαφέστατη επικυριαρχία έναντι όλων των μεγάλων Χρηματιστηρίων παγκοσμίως.

Με ποιότητα στην άνοδο, διάχυση ρευστότητας, ισχυρή αύξηση συναλλακτικής δραστηριότητας.

Με έναν λόγο να ανεβαίνει, ήτοι την επικείμενη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, απότοκο αφενός της 4ετούς διακυβέρνησης προς την «ομαλότητα», αφετέρου της ευρείας επικράτησης του κυβερνώντος κόμματος στις πρώτες εκλογές, άρα και την αυξημένη πιθανότητα πολιτικής σταθερρότητας.

Με τις εισηγμένες να βγάζει η μια καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα από την άλλη, ακόμα και μέσα σε ένα σχετικά δύσκολο έτος με πολεμική σύρραξη και πληθωριστικές πιέσεις-επιτοκιακές μεταβολές.

Ωστόσο, είναι πολύ λογικό να δούμε κάποιου είδους διορθωτική κίνηση, χωρίς κάποια δικαιολογία.

Είναι ένα συχνό φαινόμενο, ώστε η αγορά να «αναπνεύσει».

Δεν ξέρουμε με ακρίβεια πού θα είναι αυτό το σημείο, ή πότε θα γίνει κάτι τέτοιο.

Όμως, εάν γίνει, θα είμαστε εκεί να το απολάυσουμε.

Το διάγραμμα επαληθεύει την «κόπωση» στο ταμπλό αυτή την εβδομάδα, καθώς και πάλι βρεθήκαμε στο άνω όριο της πολύμηνης ισχυρής τάσης.

Οι 1170 μονάδες του Δείκτη μας είναι η πρώτη στήριξη, με κύρια τις 1130.

Τέλος, η ετυμηγορία του Fitch (επιβεβαίωσε το ΒΒ+ και διατήρησε σταθερό το Outlook) μεταφράζεται θετικά.

Παρά το γεγονός ότι δεν επήλθε κάποια αλλαγή, το λεκτικό ήταν ιδιαιτέρως ενθαρρυντικό, προβλέποντας μάλιστα (προς τα πάνω αναθεώρηση) ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης τα επόμενα έτη θα είναι ικανοποιητικός.

Κείμενο: Συμεών Μαυρουδής, LLM, MSc, Mutual Fund/Portfolio Manager

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Αυτό το υλικό παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί ανεξάρτητη επενδυτική έρευνα. Τίποτα σε αυτό το περιεχόμενο δεν περιέχει ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι περιέχει επενδυτική συμβουλή ή επενδυτική σύσταση ή πρόσκληση με σκοπό την αγορά ή την πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές και κάθε πληροφορία που περιέχει ένδειξη προηγούμενων επιδόσεων δεν αποτελεί εγγύηση ή αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από οποιαδήποτε επένδυση που έγινε με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ανακοίνωση. Αυτή η επικοινωνία δεν πρέπει να αναπαραχθεί ή να διανεμηθεί περαιτέρω χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας άδεια.