Τι αφορούν οι δύο ελληνικές προτάσεις που υιοθέτησε το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας

Οι δύο προτάσεις που υποστήριξε η ελληνική πλευρά περιλήφθηκαν στο τελικό κείμενο συμβιβασμού στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ρητά η δυνατότητα ενεργοποίησης του μηχανισμού προστασίας έναντι των τυχόν υψηλών τιμών όπως εφαρμόστηκε στην Ελλάδα και αποτυπώθηκε σε σχετικό κανονισμό της Ε.Ε. Ο μηχανισμός, αν χρειαστεί σε περίπτωση νέας κρίσης, προβλέπει συλλογή υπερεσόδων από τη χονδρική αγορά για τη χρηματοδότηση επιδοτήσεων των τιμών καταναλωτή.

Επίσης, στο πλαίσιο των μηχανισμών διαθεσιμότητας ισχύος περιελήφθη ρητή διάταξη που επιτρέπει την αμοιβή διαθεσιμότητας μονάδων φυσικού αερίου εφόσον ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές που θα απαιτηθούν, διάταξη με την οποία θα μπορεί να εφαρμοστεί ο μηχανισμός για την ευελιξία, όπως ανέφερε ρητά και η επίτροπος Ενέργειας Κάντρι Σίμσον.

Από την άλλη, η διαφωνία που παρέμεινε στο Συμβούλιο αφορά τον τρόπο εφαρμογής των συμβάσεων οικονομικών διαφορών μεταξύ κράτους και πυρηνικών σταθμών που ανακαινίζονται και παρατείνεται ο χρόνος ζωής τους. Σε όλα τα λοιπά θέματα επετεύχθη συμφωνία.