Θωρακίζεται πλέον το Χ.A – Ποιός θα τολμήσει να το ξανακάνει; Καλό βράδυ στη Κολοκοτρώνη.

Σήμερα η Ε.Κ. επέβαλε πρόστιμα 4.020.000 ευρώ στην εταιρεία Folli Follie και σε εννέα φυσικά πρόσωπα για χειραγώγηση αγοράς καθώς δεν προσκόμισαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ποσό ύψους 242,5 εκατ.ευρώ που περιλαμβάνεται στα ταμειακά διαθέσιμα των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2017.
  • Δηλαδή απουσιάζουν 242,5 εκατ. Ευρώ απο το ταμείο και πληρώνεις 4 εκατ. Ευρώ πρόστιμο.
  • ‘Ηγουν, πληρώνεις το 1.65% του ποσού που λείπει.
  • Θωρακίζεται πλέον το Χρηματιστήριο.
  • Ποιός θα τολμήσει να το ξανακάνει;
  • Καλό βράδυ στη Κολοκοτρώνη.

Print Friendly, PDF & Email
* ,