Θοδ.Σεμερτζίδης: Στα «υπόγεια» η θέα στο Χ.Α.-Τεχνική εικόνα QUEST, Profile, και BYTE

Στο ημερήσιο διάγραμμα, ο δείκτης Dow Jones παρέμεινε με σήμα strong buy, με τον δείκτη S&P 500 να διατηρεί το σήμα του σε strong buy, όπως και ο δείκτης Nasdaq.

  • Ο δείκτης DAX 30 και αυτός με σήμα strong buy, με τον δείκτη FTSE 100 να συντηρεί το σήμα του σε strong sell, και ο δείκτης CAC 40 να παραμένει με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε και στον παρακάτω πίνακα.

Επανήλθε το αρνητικό πρόσημο για τον γενικό δείκτηο οποίος διατήρησε το σήμα πώλησης για τρίτη μέρα, αυξάνοντας τις πιθανότητες να κινηθεί προς χαμηλότερα επίπεδα. Η αντίσταση βρίσκεται στις 65μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 613 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 9,91 εκατ. τεμάχια, έναντι 20,95 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Πιέσεις δέχθηκε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος διατήρησε το σήμα πώλησης, ολοκληρώνοντας για ακόμη μία συνεδρίαση κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1.536 μονάδες). Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.642 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.418 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Δεν κατάφερε να διατηρήσει τα χθεσινά του κέρδη του ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος ολοκλήρωσε για ακόμη μία συνεδρίαση κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (843 μονάδες), παραμένοντας με σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στις 915 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 768 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στις 933,0 χιλ. τεμάχια, έναντι 2,0 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Πτωτικά κινήθηκε και ο τραπεζικός δείκτης (πραγματοποιώντας για ακόμη μία συνεδρίαση ιδιαίτερα χαμηλό όγκο), ολοκληρώνοντας κοντά στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό, παραμένοντας κάτω από τον εκθετικό κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών (336 μονάδες), με την αντίσταση να βρίσκεται στις 362 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και την στήριξη (γραμμή ΓΔ) στις 263 μονάδες, και με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 5,53 εκατ. τεμάχια έναντι 15,54 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

***

Η μετοχή της ΚΟΥΕΣ έκλεισε στα 8,0 ευρώ με άνοδο 1,27%, συνεχίζοντας να βρίσκεται σε κατάσταση συσσώρευσης, διατηρώντας σταθερά το σήμα αγοράς. Η αύξηση του όγκου συναλλαγών αναμένεται να οδηγήσει την μετοχή προς την αντίσταση των 8,20 ευρώ, με τον εκθετικό ΚΜΟ10 ημερών (7,91 ευρώ) να αποδεικνύεται από την προηγούμενη εβδομάδα σημαντική στήριξη, με την επόμενη να βρίσκεται στα 7,71 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 11,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +12,04%

Απόδοση 3μηνου +3,43%

Απόδοση 6μηνου +6,96%

Απόδοση από 1/1 +3,43%

Απόδοση 52 εβδομάδων +22,55%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 9,5802 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,4968 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια 146,15 εκατ. ευρώ

BV 4,09

P/BV 1,95

ROE 3,04%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 40,43%

Κεφαλαιοποίηση 285,9 εκατ. ευρώ

***

Η μετοχή της Profile έκλεισε στα 3,56 ευρώ με πτώση 1,11%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (3,61 ευρώ), με την επόμενη στα 3,79 ευρώ, και την στήριξη στα 3,55 ευρώΜ.Ο όγκου 30 ημερών 4,16 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -3%

Απόδοση 3μηνου -6,07%

Απόδοση 6μηνου -1,86%

Απόδοση από 1/1 -3,17%

Απόδοση 52 εβδομάδων -12,55%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,2778 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,0896 ευρώ

Ιδία κεφάλαια 19,84 εκατ. ευρώ

BV 1,68

P/BV 2,12

ROE 8,92%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 85,31%

Κεφαλαιοποίηση 42,05 εκατ. ευρώ

**

Η μετοχή της ΒΥΤΕ έκλεισε στα 0,92 ευρώ με άνοδο 0,22%, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται πάνω από την πλαγιοανοδική γραμμή τάσης που δημιουργήθηκε από τα τέλη του περασμένου Ιουνίου, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,95 ευρώ, και η στήριξη στα 0,90 ευρώΜ.Ο όγκου 30 ημερών 7,37 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +3,84%

Απόδοση 3μηνου +0,22%

Απόδοση 6μηνου +9,52%

Απόδοση από 1/1 –17,86%

Απόδοση 52 εβδομάδων –17,86%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,24 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,515 ευρώ

Ιδία κεφάλαια 14,0 εκατ. ευρώ

BV 0,89

P/BV 1,03

ROE 4,28%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 56,96%

Κεφαλαιοποίηση 14,55 εκατ. ευρώ


*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνια βάση. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν και χθες για τις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,251με πτώση 8,39%, και του δεκαετούς στο 1,090με πτώση 3,24%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem