Θεσμοθετούνται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το Συνεγγυητικό

Δόθηκε χθες σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου από το Υπουργείο των Οικονομικών. Το νομοσχέδιο θα βρίσκεται σε διαβούλευση έως τις 25 Μαΐου.

Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών

Στα θετικά του νέου Νόμου είναι η υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για την σύνταξη των οικονομικών του καταστάσεων και το νέο διοικητικό σχήμα του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών το οποίο στο εξής θα διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από ένα μέλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που ορίζεται ως Πρόεδρος, από ένα μέλος του υπουργείου Οικονομικών, τρία μέλη εκ των μελών του Συνεγγυητικού που προέρχονται από τις ΕΠΕΥ μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών και δύο μέλη από τα υπόλοιπα μέλη του ΕΠΕΥ και ΑΕΔΑΚ.