Θεόδωρος Σεμερτζίδης: Πως διαμορφώνεται η εικόνα των (20) μετοχών του δείκτη FTSEM;

Πως διαμορφώνεται η εικόνα των μετοχών του δείκτη FTSEM;

  • Παρά την εντυπωσιακή απόδοση που καταγράφει από τις αρχές του έτους ο γενικός δείκτης (45,29%), ο προβληματισμός έχει επιστρέψει το τελευταίο χρονικό διάστημα στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Αρκετές μετοχές της μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης εμφανίζουν ήδη αδυναμία να κινηθούν προς υψηλότερα επίπεδα, με την σημαντική αντίσταση των 900 μονάδων να δημιουργεί νευρικότητα στις τάξεις των επενδυτών.

Με τον δείκτη FTSEM να βρίσκεται ήδη σε bear market, καθώς υποχωρεί από τα πρόσφατα υψηλά του κατά 22,5%, έχει ενδιαφέρον να δούμε την θεμελιώδη και τεχνική εικόνα που τον συνθέτουν.

  • Η εν λόγω εξέταση  γίνεται με την βοήθεια του συντελεστή beta, ο οποίος δείχνει την μεταβλητότητα της μετοχής σε σχέση με την αγορά, και ο οποίος όταν είναι υψηλότερος της μονάδας η απόδοση της συνήθως είναι μεγαλύτερη από αυτή της αγοράς, ενώ όταν είναι μικρότερος της μονάδας η απόδοση της είναι χαμηλότερη από αυτή της αγοράς.

Επίσης, στην εξέταση και οι αριθμοδείκτες P/E (trailing 12m), η τιμή προς λογιστική αξία, καθώς και η μερισματική απόδοση κάθε μετοχής. Αξίζει να σημειωθεί πως οι υπολογισμοί έγιναν με τιμές 13/12, ενώ μόνο με τους παραπάνω αριθμοδείκτες δεν εξάγονται ασφαλή συμπεράσματα για το εάν μια μετοχή είναι υπερτιμημένη ή υποτιμημένη, και πως ο μόνος λόγος που χρησιμοποιήθηκαν οι εν λόγω αριθμοδείκτες είναι για μια γενικότερη εικόνα των μετοχών της μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Άβαξ

Η μετοχή διαπραγματεύεται με beta 1,4, γεγονός που σημαίνει ότι σε μια πιθανή ανοδική αντίδραση της αγοράς αναμένεται να υπεραποδόσει αυτής. Η τιμή προς λογιστική αξία διαμορφώνεται στα 0,48 ευρώ, έναντι 0,61 ευρώ του κλάδου, θεωρώντας την υποτιμημένη.

Από τις αρχές του έτους η μετοχή καταγράφει απόδοση 66,89%, ενώ στο εβδομαδιαίο γράφημα βρίσκεται πολύ κοντά στην δημιουργία «χρυσού σταυρού», γεγονός που εάν πραγματοποιηθεί θα αλλάξει την μεσοπρόθεσμη τάση της, διατηρώντας όμως το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,7318 ευρώ, και η στήριξη στα 0,4232 ευρώ.

Attica Bank

Η μετοχή διαπραγματεύεται με P/E 36,99 ευρώ, και με συντελεστή beta 2,05, αναμένοντας ότι θα αποδώσει περισσότερο από την αγορά σε ανοδική της κίνηση. Ο αριθμοδείκτης τιμής προς λογιστικής αξίας διαμορφώνεται στα 0,4 ευρώ έναντι 0,29 ευρώ του  κλάδου, αποτιμώντας την ναι μεν ως υποτιμημένη, καθώς ο εν λόγω αριθμοδείκτης διαμορφώνεται κάτω από την μονάδα, αλλά ως υπερτιμημένη σε σχέση με τον μέσο όρο του κλάδου.

Από τις αρχές του έτους η μετοχή σημειώνει κέρδη 280,82%, με με την εικόνα του εβδομαδιαίου γραφήματος να αποτυπώνει την συσσώρευση στην οποία έχει περιέλθει η μετοχή εδώ κι έξι μήνες περίπου, διατηρώντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 0,4508 ευρώ, και η στήριξη στα 0,4072 ευρώ.

ΕΛΤΟΝ

Η μετοχή διαπραγματεύεται με συντελεστή beta 0.23, αναμένοντας να υποαποδώσει έναντι της αγοράς σε ένα πιθανό ανοδικό γύρισμα της, με την μερισματική της απόδοση να διαμορφώνεται στο 3,57%. Ο αριθμοδείκτης τιμής προς λογιστική αξία βρίσκεται στα 0,87 ευρώ, θεωρώντας την υποτιμημένη, με τον μέσο όρο του κλάδου να βρίσκεται στα 0,51 ευρώ.

Από τις αρχές του έτους η μετοχή πραγματοποιεί απόδοση 38,27%, παραμένοντας στο εβδομαδιαίο γράφημα σε κατάσταση συσσώρευσης, βρίσκοντας στήριξη στον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών, στα 1,6315 ευρώ, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 1,7263 ευρώ, με το σήμα πώλησης να παραμένει.

ΙΑΣΩ

Η μετοχή διαπραγματεύεται με P/E 27,31 ευρώ έναντι 3,34 ευρώ του κλάδου, θεωρώντας της υπερτιμημένη σε σχέση με τον υπόλοιπο κλάδο, συνηγορώντας σε αυτό και ο αριθμοδείκτης τιμής προς λογιστική αξία ο οποίος βρίσκεται στα 1,20 ευρώ. Η μερισματική απόδοση για την μετοχή διαμορφώνεται στο 1,38%, με τον συντελεστή beta να βρίσκεται στο 0,51, προειδοποιώντας για υποαπόδωσει της μετοχής σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά σε ενδεχόμενη ανοδική της κίνηση.

Η μετοχή ενισχύεται από τις αρχές του έτους κατά 20,33%, με το σήμα αγοράς να παραμένει στο εβδομαδιαίο γράφημα. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,4677 ευρώ, και η στήριξη στα 1,3990 ευρώ.

Ικτίνος

Η μετοχή διαπραγματεύεται με P/E 15,72 ευρώ έναντι 108,78 ευρώ του μέσου όρου του κλάδου, γεγονός που την κάνει υποτιμημένη, με τον αριθμοδείκτη τιμής προς λογιστικής αξίας να βρίσκεται στα 2,87 ευρώ έναντι 1,78 ευρώ του μέσου όρου του κλάδου, κάνοντας την υπερτιμημένη σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου. Ο συντελεστής beta βρίσκεται στο 0,24, αναμένοντας η μετοχή να υποαποδόσει σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά σε μια ανοδική της κίνηση. Τέλος, η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται στο 3,36%.

Από τις αρχές του έτους η μετοχή καταγράφει απώλειες 2,53%, διατηρώντας όμως στο εβδομαδιαίο γράφημα το σήμα αγοράς. Από τις αρχές του περασμένου Αυγούστου η μετοχή διαπραγματεύεται κάτω από τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών, εμφανίζοντας αδυναμία την εβδομάδα που μας πέρασε να διατηρηθεί πάνω από αυτόν. Η αντίσταση βρίσκεται στον ΚΜΟ50 ημερών (1,1223 ευρώ), και η στήριξη στα 0,9949 ευρώ.

AS Company

Η μετοχή διαπραγματεύεται με P/E 12,06 ευρώ έναντι 6,46 ευρώ του μέσου όρου του κλάδου, κάνοντας την υπερτιμημένη σε σχέση με τον υπόλοιπο κλάδο, κάτι στο οποίο συνηγορεί και ο αριθμοδείκτης τιμής προς λογιστικής αξίας ο οποίος διαμορφώνεται στα 1,26 ευρώ έναντι 0,47 ευρώ του μέσου όρου του κλάδου. Ο συντελεστής beta βρίσκεται στο 0,61, αναμένοντας η μετοχή να υποαποδόσει σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά σε μια άνοδο. Τέλος, η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται στο 2,42%.

Η μετοχή από τις αρχές του έτους ενισχύεται 17,81%, εισερχόμενη στο εβδομαδιαίο γράφημα σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στην πτωτική διάσπαση του κινητού μέσου όρου των πενήντα ημερών (2,785 ευρώ), κάτι το οποίο εάν πραγματοποιηθεί θα ενισχύσει την πτωτική της τάση μεσοπρόθεσμα. Το σήμα πώλησης διατηρείται, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 3,027 ευρώ, και η στήριξη στα 2,806 ευρώ.

ΙΝΚΑΤ

Η μετοχή διαπραγματεύεται με τιμή προς λογιστική αξία 0,75 ευρώ έναντι 0,61 ευρώ του μέσου όρου του κλάδου, χαρακτηρίζοντας την υπερτιμημένη σε σχέση με τον μέσο όρο του κλάδου. Ο συντελεστής beta βρίσκεται στο 0,49, αναμένοντας η μετοχή να αποδώσει χαμηλότερα σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά σε μια ανοδική της κίνηση.

Η μετοχή ενισχύεται από τις αρχές του έτους 74,74%, διατηρώντας το εβδομαδιαίο γράφημα το σήμα πώλησης, > Η προσοχή στρέφεται στις επόμενες συνεδριάσεις στο εάν θα καταφέρει να διατηρηθεί πάνω από τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών (1,5726 ευρώ) ή όχι, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 1,8564 ευρώ, και η στήριξη στα 1,6564 ευρώ.

ΙΝΛΟΤ

Περιορισμένη έως μηδαμινή η εκτίμηση των θεμελιωδών της εταιρείας λόγω αποτελεσμάτων, με τον συντελεστή beta να βρίσκεται στο 0,78, υποαποδίδοντας σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά σε ενδεχόμενη ανοδική κίνηση.

Η μετοχή καταγράφει απώλειες 12,54% από τις αρχές του έτους, αποτυπώνοντας την έλλειψη εμπιστοσύνης των επενδυτών λόγω αποτελεσμάτων της εταιρείας. Η μετοχή στο εβδομαδιαίο γράφημα διατηρεί το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 0,4340 ευρώ, και η στήριξη στα 0,3665 ευρώ.

INTRACOM

Ο αριθμοδείκτης τιμής προς λογιστική αξία διαμορφώνεται στα 0,25 ευρώ έναντι 1,15 ευρώ του μέσου όρου του κλάδου, κάνοντας την υποτιμημένη. Ο συντελεστής beta βρίσκεται στο 1,16, όπου σε ένα ανοδικό γύρισμα της υπόλοιπης αγοράς η μετοχή αναμένεται να υπεραποδώσει έναντι αυτής.

Η μετοχή ενισχύεται 24,22% από τις αρχές του έτους, συνεχίζοντας την πτωτική της πορεία από τις αρχές του περασμένου Σεπτεμβρίου. Στο εβδομαδιαίο γράφημα ο «σταυρός του θανάτου» παραμένει έστω κι οριακά, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,9278 ευρώ, και η στήριξη στα 0,6279 ευρώ.

ΚΕΚΡΩΨ

Η μετοχή διαπραγματεύεται με τιμή προς λογιστική αξία 8,5 ευρώ έναντι 0,61 ευρώ του μέσου όρου του κλάδου κάνοντας την υπερτιμημένη. Η αίτηση του Δημοσίου για αναίρεση της απόφασης του Εφετείου Αθηνών συνεχίζει να δημιουργεί αρνητικό αντίκτυπο στην πορεία της μετοχής. Ο συντελεστής beta βρίσκεται στα 0,9, όπου σε ένα ανοδικό γύρισμα της υπόλοιπης αγοράς η μετοχή αναμένεται να υποαποδώσει ελάχιστα από αυτήν.

  • Η μετοχή ενισχύεται από τις αρχές του έτους 32,54%, έχοντας στο εβδομαδιαίο γράφημα διασπάσει καθοδικά τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών (2,36 ευρώ), ολοκληρώνοντας κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης.

Η προσοχή στρέφεται στις επόμενες συνεδριάσεις, και κυρίως στο εάν θα διασπάσει ή όχι και τον κινητό μέσο όρο των διακοσίων ημερών (1,52 ευρώ) στο εβδομαδιαίο γράφημα, αλλάζοντας ουσιαστικά την μεσοπρόθεσμη τάση της σε πτωτική. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,8646 ευρώ, και η στήριξη στα 1,1682 ευρώ.

QUEST

Η μετοχή διαπραγματεύεται με P/E 11,29 ευρώ έναντι 19,34 ευρώ του μέσου όρου των κλάδου, χαρακτηρίζοντας της υποτιμημένη. Ο αριθμοδείκτης τιμής προς λογιστική αξία διαμορφώνεται στα 1,69 ευρώ έναντι 1,15 ευρώ του κλάδου, χαρακτηρίζοντας την υπερτιμημένη σε σχέση με τον υπόλοιπο κλάδο. Η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται στο 3,61%, με τον συντελεστή beta να βρίσκεται στο 0,54, υποαποδίδοντας έναντι της υπόλοιπης αγοράς σε μια ανοδική κίνηση.

Από τις αρχές του έτους η μετοχή ενισχύεται 67,68%, διαπραγματευόμενη σε υψηλά δεκαεννέα ετών περίπου. Η μετοχή στο εβδομαδιαίο γράφημα διατηρεί το ανοδικό της σήμα, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 7,62 ευρώ, και η στήριξη στα 6,999 ευρώ.

ΚΡΙ-ΚΡΙ

Η μετοχή διαπραγματεύεται με P/E 11,29 ευρώ έναντι 19,34 ευρώ του κλάδου, κάνοντας την υποτιμημένη σε σχέση με τον υπόλοιπο κλάδο. Ο αριθμοδείκτης τιμής προς λογιστικής αξίας βρίσκεται στα 2,81 ευρώ έναντι 0,59 ευρώ του κλάδου, κάνοντας την μετοχή υπερτιμημένη σε σχέση με τον υπόλοιπο κλάδο. Ο συντελεστής beta βρίσκεται στο 0,54, υποαποδίδοντας έναντι της υπόλοιπης αγοράς σε μια ανοδική κίνηση, με την μερισματική απόδοση να διαμορφώνεται στο 2,78%.

Από τις αρχές του έτους η μετοχή ενισχύεται 26,59%, επιστρέφοντας σε ανοδική τάση από τα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου. Το σήμα αγοράς παραμένει στο εβδομαδιαίο γράφημα, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 5,497 ευρώ, και η στήριξη στα 5,13 ευρώ.

MIG

Η μετοχή διαπραγματεύεται τιμή προς λογιστική αξία 0,54 ευρώ έναντι 0,59 ευρώ του κλάδου, κάνοντας την υποτιμημένη σε σχέση με τον υπόλοιπο κλάδο, και με τον συντελεστή beta να βρίσκεται στο 1,6, υπεραποδίδοντας έναντι της υπόλοιπης αγοράς σε μια ανοδική κίνηση.

Από τις αρχές του έτους η μετοχή ενισχύεται 26,20%, διατηρώντας την πτωτική τάση από τα μέσα του περασμένου Σεπτεμβρίου, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση στο εβδομαδιαίο γράφημα βρίσκεται στα 0,1049 ευρώ, και η στήριξη στα 0,0888 ευρώ.

MLS

Η μετοχή διαπραγματεύεται με P/E 16,34 ευρώ έναντι 19,34 ευρώ του κλάδου, κάνοντας την υποτιμημένη, με τον αριθμοδείκτη τιμής προς λογιστικής αξίας να διαμορφώνεται στα 0,56 ευρώ έναντι 1,15 ευρώ του κλάδου, κάνοντας την επίσης υποτιμημένη. Το πρόσφατο sell off στην μετοχή και η παραμονή της σε υπερπουλημένα επίπεδα συνεχίζει να δημιουργεί προβληματισμό στους επενδυτές κι έλλειψη εμπιστοσύνης προς την διοίκηση της εταιρείας. Η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται στο 1,66%, με τον συντελεστή beta να βρίσκεται στο 0,16, υποαποδίδοντας έναντι της υπόλοιπης αγοράς σε μια ανοδική κίνηση.

Από τις αρχές του έτους η μετοχή καταγράφει απώλειες 73,62%, εμφανίζοντας σημάδια σταθεροποίησης στα τρέχοντα επίπεδα. Στο εβδομαδιαίο γράφημα το σήμα πώλησης διατηρείται, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 1,6854 ευρώ, και η στήριξη στα 0,8946 ευρώ.

ΝΗΡΕΑΣ

Η μετοχή διαπραγματεύεται με συντελεστή beta 0.48, υποαποδίδοντας έναντι της υπόλοιπης αγοράς σε μια ανοδική κίνηση, με τον αριθμοδείκτη τιμής προς λογιστικής αξίας να διαμορφώνεται στα 0,48 ευρώ έναντι 4,44 του κλάδου, κάνοντας την μετοχή υποτιμημένη. Η εξαγορά από την Andromeda Seafoods έχει δημιουργήσει προσδοκίες στους επενδυτές, οι οποίες αναμένεται να επιβεβαιωθούν ή διαψευσθούν στο μέλλον.

Η μετοχή από τις αρχές του έτους ενισχύεται 30,82%, εμφανίζοντας στο εβδομαδιαίο γράφημα αδυναμία να διατηρηθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες πάνω από τον κινητό μέσο όρο των διακοσίων ημερών (0,2191 ευρώ), κάτι το οποίο εάν πραγματοποιηθεί στις επόμενες συνεδριάσεις θα ενισχύσει την ανοδική της τάση. Η αντίσταση βρίσκεται στα στον ΚΜΟ200 ημερών, και η στήριξη στα 0,1970 ευρώ.

Ολυμπιακή Τεχνική

Ο αριθμοδείκτης τιμής προς λογιστικής αξίας διαμορφώνεται στα 0,35 ευρώ έναντι 1,31 ευρώ του κλάδου, χαρακτηρίζοντας την υποτιμημένη, με τον συντελεστή beta να βρίσκεται στα 0,98  αποδίδοντας όσο και η υπόλοιπη αγορά σε μια ανοδική κίνηση.

Η μετοχή από τις αρχές του έτους ενισχύεται 56,29%, με τις τελευταίες εξελίξεις με τον επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη να μην έχουν μέχρι στιγμής επηρεάσει την μετοχή. Στο εβδομαδιαίο γράφημα η μετοχή δείχνει να βρίσκει σημαντική στήριξη στον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών (2,212 ευρώ), με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στα 2,495 ευρώ.

Παπουτσάνης

Η μετοχή διαπραγματεύεται με τιμή προς λογιστική αξία 2,12 ευρώ έναντι 2,05 ευρώ του κλάδου, χαρακτηρίζοντας ούτε υπερτιμημένη, ούτε υποτιμημένη, με τον συντελεστή beta να βρίσκεται στο 0,71, υποαποδίδοντας έναντι της υπόλοιπης αγοράς σε μια ανοδική κίνηση. Τα καλά αποτελέσματα εννεαμήνου άφησαν «αδιάφορη» την μετοχή της εταιρείας.

Η μετοχή από τις αρχές του έτους ενισχύεται 62,34%, διατηρώντας στο εβδομαδιαίο γράφημα το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 1,7497 ευρώ, και η στήριξη στα 1,5969 ευρώ.

Πλαστικά Θράκης

Η μετοχή διαπραγματεύεται με P/E 12,25 ευρώ έναντι 8,93 ευρώ του κλάδου, κάνοντας την υπερτιμημένη σε σχέση με τον υπόλοιπο κλάδο, με την τιμή προς λογιστική αξία να βρίσκεται στα 0,62 ευρώ έναντι 0,79 ευρώ του κλάδου, χαρακτηρίζοντας την υποτιμημένη. Ο συντελεστής beta βρίσκεται στο 0,51, υποαποδίδοντας έναντι της υπόλοιπης αγοράς σε μια ανοδική κίνηση, με την μερισματική απόδοση να διαμορφώνεται στο 2,24%.

Η μετοχή από τις αρχές του έτους ενισχύεται 4,49%, παραμένοντας στο εβδομαδιαίο γράφημα για έκτη διαδοχική εβδομάδα κάτω από τον κινητό μέσο όρο των διακοσίων ημερών, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,087 ευρώ, και η στήριξη στα 1,9763 ευρώ.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Η μετοχή διαπραγματεύεται με P/E 24,06 ευρώ έναντι 14,14 ευρώ του κλάδου, κάνοντας την υπερτιμημένη σε σχέση με τον κλάδο, με την τιμή προς λογιστική αξία να διαμορφώνεται στα 0,84 ευρώ έναντι 1,14 ευρώ του κλάδου, χαρακτηρίζοντας την υποτιμημένη. Ο συντελεστής beta βρίσκεται στο 0,27, υποαποδίδοντας έναντι της υπόλοιπης αγοράς σε μια ανοδική κίνηση, με την μερισματική απόδοση της μετοχής να διαμορφώνεται στο 2%.

Από τις αρχές του έτους η μετοχή υποχωρεί 7,41%, διατηρώντας την πτωτική της τάση από τα μέσα του περασμένου Αυγούστου. Στο εβδομαδιαίο γράφημα η μετοχή παραμένει σε υπερπουλημένα επίπεδα, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 3,803 ευρώ, και η στήριξη στα 3,497 ευρώ.

Profile

Η μετοχή διαπραγματεύεται με P/E 22,03 ευρώ έναντι 19,34 ευρώ του κλάδου, χαρακτηρίζοντας την ως υπερτιμημένη σε σχέση με τον κλάδο, και με τον δείκτη τιμής προς λογιστικής αξίας να διαμορφώνεται στα 2,08 ευρώ έναντι 1,15 ευρώ του κλάδου, χαρακτηρίζοντας την ως υπερτιμημένη. Ο συντελεστής beta βρίσκεται στο 0,56, υποαποδίδοντας έναντι της υπόλοιπης αγοράς σε μια ανοδική κίνηση.

Από τις αρχές του έτους η μετοχή ενισχύεται 186,73%, ακολουθώντας στο εβδομαδιαίο γράφημα μια ήπια καθοδική πορεία, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,716 ευρώ, και η στήριξη στα 3,386 ευρώ.

  • Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
  • new-economy.gr

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.