Θεόδωρος Πελαγίδης (ΤτΕ): Ερχονται καθοριστικές οικονομικές αλλαγές

Η ΠΙΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ αλλαγή που επιφύλαξε το 2021 για την παγκόσμια οικονομία ήταν η απότομη στροφή από τη δομική στασιμότητα επιδεινούμενη από την πανδημία στη δυναμική ανάκαμψη των περισσότερων οικονομιών με τίμημα όμως τον υψηλό πληθωρισμό. Η εναλλαγή του οικονομικού τοπίου είναι πράγματι εντυπωσιακή επισημαίνει σε άρθρο του στη REAL NEWS για την ελληνική οικονομία και τι περιμένουμε το 2022 o υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρος Πελαγίδης.

 Η ανάγκη αντιμετώπισης της πανδημίας ενέτεινε τα μέτρα νομισματικής και δημοσιονομικής διευκόλυνσης των αναπτυγμένων οικονομιών με αποτέλεσμα σήμερα οι αγορές να διαθέτουν έναν ωκεανό ρευστότητας fiat money.

 Το μείγμα της πολιτικής και τα αποτελέσματα βέβαια για τις επιμέρους οικονομίες ήταν και είναι σε κάποιο βαθμό διαφορετικά Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει πλέον έναν ισολογισμό περίπου 8,5 τρισ ευρώ σε μια οικονομία της ευρωζώνης όπου το ΑΕΠ της υπολογίζεται λίγο πάνω από τα 1,5 τρισ. ευρώ.

Η δημοσιονομική ενίσχυση στις ΗΠΑ έχει υπερβεί κάθε προηγούμενο με ταυτόχρονη μηνιαία νομισματική διευκόλυνση 120 δισ δολαρίων μέχρι προσφάτως. Στην ταυτόχρονη εκτίναξη του πληθωρισμού η αντίδραση των Αρχών έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται. Στις ΗΠΑ ήδη έχει ξεκινήσει η απόσυρση των μέτρων νομισματικής διευκόλυνσης ενώ υπολογίζεται ότι η αύξηση των επιτοκίων 250 μονάδων βάσης θα γίνουν τρεις φορές μέσα στο 2022.

 Η Τράπεζα της Αγγλίας έχει ήδη ανεβάσει τα επιτόκια μαζί με μια σειρά άλλων χωρών όπως η Νορβηγία η Ρωσία αλλά και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες.

 Η ΕΚΤ αλλά και η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας τηρούν μια πιο συγκρατημένη στάση σταθμίζοντας τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην ανάκαμψη ενώ η ερμηνεία είναι ότι στη δε ευρωζώνη ο πληθωρισμός αν και μακρύτερος σε διάστημα θα είναι τελικώς παροδικός στη δε Ιαπωνία πάντα το ζητούμενο είναι η ισχυρή οικονομική μεγέθυνση.

 Συνολικά υπάρχουν πάντα οι δομικοί παράγοντες που συνεχίζουν να μετριάζουν και να συγκρατούν την οικονομική μεγέθυνση όπως η οικονομική ανισότητα και οι αρνητικές επιπτώσεις της στην κατανάλωση η δημογραφική γήρανση η ψηφιοποίηση και απομαζικοποίηση των οικονομιών που οδηγούν εκ των πραγμάτων σε περιορισμό των δαπανών των νοικοκυριών.

 Από την άλλη όμως υπάρχουν αυτός ο ωκεανός του χρήματος που κυκλοφορεί, η πράσινη μετάβαση που οπωσδήποτε θα συντελεί σε μεγάλο βαθμό σε κάποιο πληθωρισμό κόστους,  η δυναμική μεσαία τάξη που αναπτύσσεται στην Ασία και που απαιτεί τεράστιες ποσότητες πρώτων υλών εμπορευμάτων και ενέργειας και η οποία θα συνεχίσει να πιέζει ανοδικά τις τιμές.

Το 2022 θα φανεί λοιπόν το ποιοι από τους παραπάνω παράγοντες τελικώς θα επικρατήσουν.

Επομένως η αβεβαιότητα και οι κίνδυνοι θα συνεχιστούν και η επιστροφή στην οικονομική κανονικότητα απέχει. Πολύ περισσότερο όταν η πανδημία βρίσκεται ακόμη στο απόγειο της