Θα την θυμηθούνε κάποια στιγμή, από επενδύσεις πάντως πετάει!

Θα την θυμηθούνε κάποια στιγμή, από επενδύσεις πάντως πετάει!

Τα 1,3500 ευρώ αποτελούν την κοντινή αντίσταση και τα 1,5200 ευρώ την κύρια σε μεγάλη εικόνα.

Σε εβδομάδα είναι Long με το στοπ στα 1,1100 ευρώ.

Σε ημερήσιο SHORT με το STOP στα 1,2750 ευρώ.

  • ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
  • FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ

Events & Activity
  • ELHA:ATH price rises above 50-day moving average to 1.23 at 11:25 GMT
  • ELHA:ATH price moved over +1.64% to 1.24
  • ELHA:ATH price falls below 50-day moving average to 1.22 at 10:41 GMT
  • ELHA:ATH price rises above 50-day moving average to 1.24 at 11:24 GMT
  • Key statistics
Print Friendly, PDF & Email