Θ.Σεμερτζίδης: Τέλος στο σερί των 3 ανοδικών εβδομάδων για τον γδ που διατηρεί το σήμα αγοράς

Με κέρδη 3,78% ολοκλήρωσε τον Οκτώβριο ο ΓΔ στο Χ.Α.-

Με απώλειες ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας και του μήνα στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς ο γενικός δείκτης έκλεισε στις 898,06 μονάδες με πτώση 0,94%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαίες απώλειες 0,77%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 50,13 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 4,36 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 50 έκλεισαν ανοδικά, 57 πτωτικά, και 58 παρέμειναν αμετάβλητες.

Σε αρνητικό έδαφος διαπραγματεύθηκε καθ΄ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης ο γενικός δείκτης, με τις απώλειες να διευρύνονται στο δεύτερο μισό αυτής, καταγράφοντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 894,58 μονάδες, και την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 2,3.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Στο 56% υποχώρησε το ποσοστό των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης οι οποίες έκλεισαν με σήμα αγοράς στην συνεδρίαση της Παρασκευής, έναντι 72% την προηγούμενη, με τις μετοχές των ΛΑΜΔΑ και ΟΛΠ να κλείνουν κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, και την μετοχή της ΑΛΦΑ να είναι η μόνη από τις συστημικές η οποία ολοκλήρωσε την συνεδρίαση με σήμα πώλησης.

Πακέτα συνεδρίασης

Μεταξύ 8,50 € και 9€ θα διαμορφωθεί το εύρος τιμής της μετοχής της ΔΕΗ με στόχο να αντληθούν κεφάλαια που θα κυμανθούν από 1,105 δις που είναι το χαμηλότερο επίπεδο της έκδοσης έως 1,350 δις που είναι το ανώτατο επίπεδο. Το διοικητικό συμβούλιο της Επιχείρησης που συνεδρίασε την Παρασκευή, αποφάσισε τους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου για την οποία θα εκδοθούν από 130 έως 150 εκατ. νέες μετοχές. Το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει την  Τρίτη 2 Νοεμβρίου και θα κλείσει την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου. Ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ.

Υψηλό 52 εβδομάδων

Η SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ, έλαβε πρόσφατα γνώση «ενημερωτικού» εντύπου που κυκλοφορεί σε μερίδα υποψήφιων επενδυτών, στο οποίο φέρεται ότι δήθεν η εταιρεία μας έχει συνάψει σύμφωνο συνεργασίας με την J. Sassoon Group LLC, για υποτιθέμενες επενδύσεις στην Ελλάδα», επισημαίνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. «Η SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ στα πλαίσια των υποχρεώσεων της και επιφυλασσόμενη των δικαιωμάτων της έναντι οιουδήποτε, διαψεύδει ρητά και κατηγορηματικά την ανωτέρω συνεργασία με την J. Sassoon Group LLC. και εφιστά την ιδιαίτερη προσοχή του επενδυτικού κοινού σε αυτή την απολύτως παραπλανητική “ενημέρωση”».

Εταιρικά ομόλογα

Ανακοίνωση ΔΕΗ

Αποδόσεις μετοχών FTSE25

Η εταιρία με την επωνυμία “PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 9/9/2021 αποφάσισε τη διάσπαση των μετοχών της Εταιρίας (split) με αναλογία εκδόσεως τριών (3) νέων μετοχών σε αντικατάσταση μίας (1) παλαιάς, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,10 ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της Εταιρίας από τέσσερα εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (4.060.440) σε δώδεκα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα μία χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (12.181.320). Κατόπιν αυτού, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας παραμένει αμετάβλητο και θα ανέρχεται σε 1.218.132,00 ευρώ καταβεβλημένο τοις μετρητοίς και διηρεμένο σε 12.181.320 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,10 εκάστης.

Την 14-10-2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2647374, η με αριθμό πρωτοκόλλου 2461046/12-10-2021 αίτηση καταχώρησης της από 8/10/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που υλοποίησε την από 9/9/2021 ανωτέρω απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και προέβη στην τροποποίηση του άρθρου 5, του καταστατικού της Εταιρίας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της στις 29/10/2021 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των οκτώ εκατομμυρίων εκατόν είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (8.120.880) νέων δωρεάν μετοχών που προκύπτουν σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρίας, ορίζονται τα εξής:

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο split μετοχών ορίζεται η 2/11/2021.

Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, ήτοι 0,10 ευρώ ανά μετοχή, χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω διανομή δωρεάν μετοχών, και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμόν 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

Δικαιούχοι στην παραπάνω εταιρική πράξη είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την 3/11/2021.

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται η 5/11/2021.

Από την ίδια ημερομηνία οι ανωτέρω μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των μετόχων στο Σ.Α.Τ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας. Υπεύθυνη: κα Δήμητρα Κοντού (τηλ 2109947007)

Αποδόσεις μετοχών FTSEM

Ετήσια έκθεση Alpha Trust

Αποδόσεις μετοχών Small Cap

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ”  σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό  κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο, σύμφωνα με το οποίο:

1. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης  01.07.2020 -30.06.2021 θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.stiafilco.com)  και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) την Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021.

2. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θα διεξαχθεί την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου  2021.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση των  Μετόχων την μη διανομή  μερίσματος.

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, και οι δείκτες DAX 30, FTSE 100, και CAC 40 συνεχίζουν να διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Τέλος στο σερί των τριών ανοδικών εβδομάδων για τον γενικό δείκτηο οποίος παρόλα αυτά διατηρεί το σήμα αγοράςπαραμένοντας σε κρίσιμα διαγραμματικά επίπεδα, καθώς στο εβδομαδιαίο διάγραμμα βρίσκεται κοντά στην αντίσταση των 922 μονάδων (γραμμή ΑΒ), με την στήριξη να βρίσκεται στις 854 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται (115,3 εκατ. τεμάχια) χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων (142,6 εκατ. τεμάχια).

Ο δείκτης FTSE πραγματοποίησε εβδομαδιαία πτώση 0,96%, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση στο εβδομαδιαίο διάγραμμα να βρίσκεται στις 2.372 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.856 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 115,3 εκατ. τεμάχια έναντι 115,7 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.

Ο δείκτης FTSEM ολοκλήρωσε με εβδομαδιαία πτώση 0,13%, με τον δείκτη RSI να λαμβάνει και πάλι θετική κλίση, και με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, η αντίσταση βρίσκεται στις 1.784 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.266 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Με απώλειες έκλεισε την εβδομάδα και ο τραπεζικός δείκτης, καθώς πραγματοποίησε εβδομαδιαία πτώση 1,53%, με το σήμα αγοράς να παραμένει για τέταρτη διαδοχική εβδομάδα, διατηρώντας τις προσδοκίες για τις μετοχές του κλάδου. Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, η αντίσταση βρίσκεται στις 712 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 459 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 95,94 εκατ. τεμάχια έναντι 106,0 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.


Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,53% με πτώση 8,62%, και του δεκαετούς στο 1,311με πτώση 2,02%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr