Θ.Σεμερτζίδης: Διστακτικοί οι επενδυτές- Τι δείχνει η τεχνική (κι όχι μόνο) εικόνα για ΠΡΟΦ, ΚΡΙ, ΜΑΘΙΟ

Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 914,39 μονάδες με πτώση 0,15%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 3,54%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 33,13 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 2,74 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 55 έκλεισαν ανοδικά, 54 πτωτικά, και 58 παρέμειναν αμετάβλητες.

Σε αρνητικό έδαφος διαπραγματεύθηκε σχεδόν σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης ο γενικός δείκτης, πραγματοποιώντας στο πρώτο μισάωρο αυτής ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 912,82 μονάδες, με τους επενδυτές να εμφανίζονται διστακτικοί, και τους πωλητές να έχουν το πάνω χέρι στο μεγαλύτερο μέρος της διαπραγμάτευσης, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο τέλος στο 1 προς 1.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα συνεχίζει να διαπραγματεύεται ο γενικός δείκτης, καθώς στο μηνιαίο διάγραμμα βρίσκεται πολύ κοντά στην αντίσταση των 915,0 μονάδων, επίπεδο το οποίο έχει να διασπάσει από το Νοέμβριο του 2014, με τον χαμηλό καθαρό όγκο που πραγματοποιήθηκε σήμερα να διατηρεί αυξημένες τις πιθανότητες για κίνηση προς υψηλότερα επίπεδα, και η οποία μπορεί να οδηγήσει μεσο-μακροπρόθεσμα έως και την επόμενη αντίσταση των 1.340 μονάδων.

Πακέτα συνεδρίασης

Στο 88αυξήθηκε το ποσοστό των μετοχών του FTSE25 που έκλεισαν με σήμα αγοράς στην συνεδρίαση της Παρασκευής έναντι 24% μια εβδομάδα πριν, με την μετοχή της Eurobank να είναι η μόνη από τις συστημικές η οποία παρέμεινε με σήμα πώλησης, και τις μετοχές των ΔΕΗ και ΟΤΕ να συνεχίζουν να διαπραγματεύονται πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης.

Υψηλό 52 εβδομάδων

Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (εφεξής η “Εταιρεία” ή/και “Εκδότρια”) γνωστοποιεί ενημέρωση (κατ’ άρθρο 9 του ν.3556/2007) που έλαβε στις 26 Αυγούστου 2021, από μέτοχό της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, σχετικά με τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας, ως κατωτέρω.

Η REGGEBORGH INVEST B.V. (εφεξής η “REGGEBORGH”) ενημερώνει ότι, μετά την από 23 Αυγούστου 2021 ανακοίνωση της  Εκδότριας, συνεπεία ολοκλήρωσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της η οποία αποφασίστηκε από την ΕΓΣ των μετόχων της την 22.04.2021 (η “ΑΜΚ”), σχετικά με το ύψος του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το οποίο ανήλθε σε €13.927.680,20, διαιρούμενο σε 348.192.005 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,04 η κάθε μία, με 348.192.005 συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας η συμμετοχή της REGGEBORGH διαμορφώθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου στις 23.08.2021:

α. Η REGGEBORGH συμμετείχε στην ΑΜΚ και έλαβε 39.716.827 Νέες Μετοχές από την Εκδότρια, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 11,407% των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.

β. Η REGGEBORGH επιπρόσθετα απέκτησε 4.278.995 μετοχές, μέσω συναλλαγών του ΧΑ για το χρονικό διάστημα από 02.08.2021 έως και 16.08.2021, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,229% των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συμμετοχή της REGGEBORGH στις 23 Αυγούστου 2021 έχει ως εξής:

(i)       άμεση συμμετοχή : το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια μεταβλήθηκε από 27,9692%  (ήτοι 59.930.339 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) σύμφωνα με την από 23.07.2021 γνωστοποίησή της, σε 29,8474% (ήτοι 103.926.161 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές),

(ii)      έμμεση συμμετοχή: 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και

Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο): 29,8474% (ήτοι 103.926.161 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Πρόσθετες πληροφορίες – Παρατήρηση.

Η REGGEBORGH INVEST B.V. δεν ελέγχεται από κανένα φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3556/2007 και δεν ελέγχει καμιά άλλη οντότητα που να κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής στην εκδότρια ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Σημειώνεται ότι, σε σχέση με τη γνωστοποίησή της στις 23.07.2021, που αναφέρθηκε ανωτέρω, ουδεμία μεταβολή πάνω από 3% ή υπέρβαση ορίου (παραμένει η συμμετοχή της άνω του ορίου 25%), επήλθε στα δικαιώματα ψήφου της REGGEBORGH INVEST B.V. στην Εκδότρια, η οποία να επιβάλει γνωστοποίηση δυνάμει του ν. 3556/2007.

Εταιρικά ομόλογα

Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (εφεξής η “Εταιρεία” ή/και “Εκδότρια”) γνωστοποιεί ενημέρωση (κατ’ άρθρο 9 του ν.3556/2007) που έλαβε στις 26 Αυγούστου 2021, από μέτοχό της (και υπόχρεα πρόσωπα), σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, σχετικά με τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας, ως κατωτέρω.

Το νομικό πρόσωπο, ATLAS NV, μέτοχος της Εταιρείας, με έδρα το Βέλγιο, η οποία ελέγχεται από ATLASINVEST HOLDING B.V, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από τον κ. Martialis Quirinus van Poecke, ενημερώνει ότι, μετά την από 23 Αυγούστου 2021 ανακοίνωση της  Εκδότριας, συνεπεία ολοκλήρωσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της η οποία αποφασίστηκε από την ΕΓΣ των μετόχων της την 22.04.2021 (η “ΑΜΚ”), σχετικά με το ύψος του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το οποίο ανήλθε σε €13.927.680,20, διαιρούμενο σε 348.192.005 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,04 η κάθε μία, με 348.192.005 συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας,  η συμμετοχή της  ATLAS NV διαμορφώθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου στις 23.08.2021:

  1. Το νομικό πρόσωπο, ATLAS NV, συνεπεία της συμμετοχής του μετόχου στην ΑΜΚ της Εκδότριας (έλαβε 13.121.100 Νέες Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 3,7684% των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας), η συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, διαμορφώθηκε ως εξής :

(α)    άμεση συμμετοχή 9,7977%  (ήτοι 34.114.860 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές),

(β)    έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0  κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και

Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 9,7977% (ήτοι 34.114.860 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

  1. Το νομικό πρόσωπο, ATLASINVEST HOLDING B.V., με έδρα το Βέλγιο (η οποία ελέγχει την ATLAS NV), καθώς και το φυσικό πρόσωπο Martialis Quirinus van Poecke (ο οποίος ελέγχει την ATLASINVEST HOLDING B.V.), συναφώς με την υπό (1) γνωστοποίηση, ενημέρωσαν ότι  ελέγχουν συνολικά (εμμέσως) συμμετοχή και δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,7977% (ήτοι 34.114.860 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Πρόσθετες πληροφορίες – Παρατήρηση.

Η ATLAS NV, ελέγχεται από ATLASINVEST HOLDING B.V, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από τον κ. Martialis Quirinus van Poecke.

Η γνωστοποίηση γίνεται λόγω της συμμετοχής της μετόχου ATLAS NV στην ΑΜΚ της Εκδότριας.  Σημειώνεται ότι, σε σχέση με την τελευταία γνωστοποίηση του μετόχου την 23.06.2021, ουδεμία μεταβολή πάνω από 3% ή υπέρβαση ορίου (παραμένει η συμμετοχή της άνω του ορίου 5%), επήλθε στα δικαιώματα ψήφου της ATLAS NV στην Εκδότρια, η οποία να επιβάλει γνωστοποίηση δυνάμει του ν. 3556/2007.

Νέα παραγγελία ύψους € 5.000.000,00 έλαβε η εταιρεία ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. «ΔΡΟΜΕΑΣ» από το Γερμανικό Στρατό μετά από διαγωνιστική διαδικασία. Τα έπιπλα θα παραδοθούν σταδιακά εντός του 2022. 

Αποδόσεις μετοχών FTSE25

Αποδόσεις μετοχών FTSEM

Αποδόσεις μετοχών Small Cap

U.S. stock markets opened higher on Friday but in narrow ranges, ahead of Federal Reserve Chairman Jerome Powell’s keenly-anticipated speech at Jackson Hole. Powell is expected to map out a rough timelines for tapering the Fed’s bond purchases, currently running at $120 billion a month. The big question of the day is whether the market is confident enough in the economic recovery to withstand any message that the central bank is about to start withdrawing its post-pandemic stimulus. Comments from Powell’s colleagues at the regional Federal Reserve banks over the last 24 hours have all suggested that an imminent start to tapering is on the cards, given the U.S. economy’s recovery so far in 2021. However Powell and others on the Washington based board of Fed governors have generally struck a more dovish tone. By 9:35 AM ET (1335 GMT), the Dow Jones Industrial Average was up 101 points, or 0.3% at 35,314 points. The S&P 500 was up 0.2% and the Nasdaq Composite was up 0.3%, in what amounted to little more than a correction of Thursday’s falls. Data released earlier showed the Fed’s favorite gauge of inflation still running well above the medium-term target of 2% in July. The deflator for personal consumer expenditures showed prices rose 4.2% on the year, although the monthly rise was slightly weaker than expected at 0.3%. Personal incomes, meanwhile, rose 1.1% on the month, well above economists’ forecasts.(Geoffrey Smith, investing.com)

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα buy, και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX 30 διαπραγματεύεται με σήμα neutralο δείκτης FTSE 100 με σήμα buy, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα sellόπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Επέστρεψε στα κέρδη αυτήν την εβδομάδα ο γενικός δείκτηςαναμένοντας να συνεχίσει την ανοδική του πορεία και την επόμενηδιατηρώντας το σήμα αγοράς. Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, η αντίσταση βρίσκεται στις 940 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και η στήριξη στις 799 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται (91,31 εκατ. τεμάχια) χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων (165,1 εκατ. τεμάχια).

Ο δείκτης FTSE πραγματοποίησε εβδομαδιαία κέρδη 3,88%, ακυρώνοντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση στο εβδομαδιαίο διάγραμμα να βρίσκεται στις 2.372 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.856 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 53,12 εκατ. τεμάχια έναντι 126,8 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.

Ο δείκτης FTSEM ολοκλήρωσε με εβδομαδιαία κέρδη 1,42%, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, η αντίσταση βρίσκεται στις 1.784 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.266 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Επιστροφή στα κέρδη και για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος ολοκλήρωσε με εβδομαδιαία κέρδη 4,89%, διατηρώντας όμως το σήμα πώλησης. Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, η αντίσταση βρίσκεται στις 712 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 459 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 55,61 εκατ. τεμάχια έναντι 125,1 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.

Η μετοχή της ΠΡΟΦ έκλεισε στα 5,70 ευρώ με άνοδο 4,78%, πραγματοποιώντας ιστορικό υψηλό, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, με την στήριξη να βρίσκεται στα 4,78 ευρώ, και με τις εισροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 20,75 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +12,20%

Απόδοση 3μηνου +23,91%

Απόδοση 6μηνου +16,21%

Απόδοση από 1/1 +14,92%

Απόδοση 52 εβδομάδων +60,11%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,82 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,33 ευρώ

Καθαρή Θέση 22,0 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 1,85

P/BV 3,08

P/Ettm 74,22

EV/EBITDA13,90 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* – (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές 284.589 εκατ. ευρώ από 6,06 εκατ. ευρώ το 2019.

Ξένα/Ιδία αρνητικά

ROE +4,11%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 94,14

Κεφαλαιοποίηση 67,85 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΚΡΙ ΚΡΙ έκλεισε στα 8,50 ευρώ αμετάβλητη, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται από τα τέλη του περασμένου Ιουνίου σε στενό εύρος τιμών, παρουσιάζοντας αδυναμία σταθεροποίησης πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (8,44 ευρώ), με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 8,82 ευρώ, και η στήριξη στα 8,31 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 8,1 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -3,85%

Απόδοση 3μηνου +10,39%

Απόδοση 6μηνου +16,76%

Απόδοση από 1/1 +29,97%

Απόδοση 52 εβδομάδων +45,05%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,96 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,72 ευρώ

Καθαρή Θέση 78,6 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2021)

BV 2,38

P/BV 3,57

P/Ettm 17,52

EV/EBITDA12,84 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,26 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές 3,99 εκατ. ευρώ από 3,55 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Ξένα/Ιδία 0,07

ROE +3,58%

Δείκτης Φερεγγυότητας 68,14%

Κεφαλαιοποίηση 281,1 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΜΑΘΙΟ έκλεισε στα 0,64 ευρώ αμετάβλητη, καταβάλλοντας προσπάθεια στις τελευταίες συνεδριάσεις να κινηθεί προς την πρόσφατη κορυφή των 0,71 ευρώ, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,68 ευρώ, και η στήριξη στα 0,53 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να περιορίζονται αισθητά σήμερα. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 6,2 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +10,34%

Απόδοση 3μηνου +44,14%

Απόδοση 6μηνου +88,24%

Απόδοση από 1/1 +68,42%

Απόδοση 52 εβδομάδων +64,10%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,71 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,27 ευρώ

Καθαρή Θέση 7,7 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 0,79

P/BV 0,81

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA865,32 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA491,85 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές -239.344 ευρώ από 29.403 ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

Ξένα/Ιδία 1,06%

ROE 23,28%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 37,19%

Κεφαλαιοποίηση 6,28 εκατ. ευρώ

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτηςσυνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Πτωτικά κινήθηκαν και σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο –0,099με πτώση 24,68%, και του δεκαετούς στο 0,688με πτώση 1,01%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem

Διστακτικοί οι επενδυτές στο Χ.Α.- Τι δείχνει η τεχνική (κι όχι μόνο) εικόνα για ΠΡΟΦ, ΚΡΙ, και ΜΑΘΙΟ