ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Τιμή στόχος 15 ευρώ από Πειραιώς Χρηματιστηριακή

Διατηρείται η σύσταση αγοράς για τη μετοχή της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, μετά και την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησε η εταιρεία την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021, με νέα τιμή στόχο τα 15 ευρώ.

Σημαντικότερα σημεία που ενισχύουν την παρουσία και τα αποτελέσματα της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι τα εξής:

1. Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σχεδιάζει μεγάλη αύξηση της ισχύος των ΑΠΕ, με πενταετή στόχο τα 3 GW.

2. Οι μακροπρόθεσμες ταμειακές ροές της εταιρείας είναι σταθερές και προβλέψιμες.

3. Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διαπραγματεύεται με έκπτωση 28% σε σχέση με τους ευρωπαίους ανταγωνιστές της με βάση το 2020-2021 P / E. Πρόβλεψη για μέρισμα ή επιστροφή κεφαλαίου με απόδοση 3% κατά μέσο όρο από το 2021 έως το 2023.

4. Υπάρχουν υψηλά περιθώρια από την δραστηριοποίηση της εταιρείας σον κλάδο της διαχείρισης αποβλήτων.

Πλεονεκτήματα και ευκαιρίες:

1. Το ελληνικό χαρτοφυλάκιο των ΑΠΕ έχει εναπομένουσα διάρκεια ζωής 17 χρόνια.

2. Ένα υψηλότερο από το αναμενόμενο ποσοστό εγκατάστασης για νέα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα θα αυξήσει την αποτίμηση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

3. Η ανάθεση νέων έργων διαχείρισης αποβλήτων θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας.