ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Στο 19,54% το ποσοστό του Γ. Περιστέρη

Στο 19,5404% κατήλθε στις 18/12/2020 το ποσοστό του κ. Γεώργιου Περιστέρη επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, στις 18/12/2020 επήλθε μεταβολή (μείωση) στα δικαιώματα ψήφου του ως άνω μετόχου, τα οποία κατήλθαν του 20% και συγκεκριμένα:

– Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων  ψήφου  κατά  την  προηγούμενη  γνωστοποίηση συναλλαγής: 23.732.450, ήτοι  ποσοστό 21,7068% του μετοχικού κεφαλαίου.

– Αριθμός  μετοχών  και  ισάριθμων  δικαιωμάτων  ψήφου  μετά  την  τελευταία  συναλλαγή: 22.638.504 μετοχές και δικαιώματα  ψήφου,  ήτοι  ποσοστό 19,5404 %  επί  του  συνόλου  των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, που ανέρχονται σε 115.855.090.

Ο πρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας κ. Γεώργιος Περιστέρης, προέβη στις 18/12/2020 σε πώληση  600.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 7.380.000,00 ευρώ.