ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Στις 2 Σεπτεμβρίου η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι η ανακοίνωση των  οικονομικών  αποτελεσμάτων  του  1ου  εξαμήνου  του  2020  καθώς και η ανάρτηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1– 30/6/2020 στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.terna‐energy.com)  και  του Χρηματιστηρίου Αθηνών  (www.athexgroup.gr)  θα γίνει την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020, πριν την έναρξη της Συνεδρίασης του  Χρηματιστηρίου Αθηνών.