ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Στα 22,60 ευρώ η τίμη στόχος και σύσταση αγορά (buy) από την Euroxx –

Με τη σύσταση αγορά (buy) και τιμή στόχο στα 22,6 ευρώ αρχίζει και πάλι την κάλυψη της Τέρνα Ενεργειακή η Euroxx, με στόχο άνοδο έως 29%.
Παρά το περσινό ράλι, η Euroxx πιστεύει ότι το ανώτερο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ μαζί με τους επιθετικούς στόχους δυναμικότητας και το σταθερό ιστορικό δεν αποτυπώνονται πλήρως από την αγορά, καθιστώντας την Τέρνα Ενεργειακή κατάλληλη υποψήφια για να παίξει τη μετάβαση στην Πράσινη Ενέργεια.

Η Euroxx βρίσκει την πρόσφατη διόρθωση της τιμής της μετοχής ως ελκυστικό σημείο εισόδου για τους επενδυτές που αναζητούν “πράσινη έκθεση”.

Με 905MW εγκατεστημένα επί του παρόντος, η Euroxx αναμένει από την Τέρνα Ενεργειακή να ενισχύσει σημαντικά την εγκατεστημένη ισχύ της σε ΑΠΕ με πολλαπλές τεχνολογίες.
Υποθέτει προσθήκες ισχύος 1,8 GW έως το τέλος του 2026, με 330 MW να είναι ήδη πλήρως λειτουργικά μέχρι το τέλος του 3ου τριμήνου του 2022 λόγω της πλήρους ηλεκτροδότησης του αιολικού έργου Καφηρέα.

Αναμένει ότι η εταιρεία θα αποκτήσει σημαντική έκθεση στην υδροηλεκτρική ενέργεια με αντλία αποθήκευσης (PSH) με την προσθήκη 730 MW, ενώ υποθέτει επίσης έκθεση στην ηλιακή ενέργεια 510 MW, με τις δύο τεχνολογίες να λειτουργούν μέχρι το τέλος του 2026.

Image
Ορατότητα ταμειακών ροών

Με οριακή έκθεση στις διακυμάνσεις της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας και τα ασφαλή PPA σε ισχύ, η εταιρεία προσφέρει σαφή ορατότητα σχετικά με τις επαναλαμβανόμενες λειτουργικές ταμειακές ροές, τις οποίες η Euroxx υπολογίζει κατά μέσο όρο σε 195 εκατομμύρια ευρώ ετησίως το 2023-2025.

Η συνεχής απομόχλευση ανοίγει το δρόμο για τη χρηματοδότηση των επερχόμενων έργων, ενώ η επιχορήγηση 250 εκατ. ευρώ σε μετρητά της ΕΕ για την επιλεξιμότητα Pumped Storage Hydropower (PSH) και Ταμείο Ανάκαμψης μετριάζει την πίεση από τα υψηλότερα επιτόκια στις επερχόμενες επενδύσεις.