Τέρνα Ενεργειακή: Πώληση μετοχών αξίας σχεδόν 28 εκατ. ευρώ από τον Γιώργιο Περιστέρη

Την πώληση 2.153.846 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 27.999.998,00 ευρώ από τον Πρόεδρο της Γιώργο Περιστέρη ανακοίνωσε η ΤΕΡΝΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:  Η  εταιρεία  «ΤΕΡΝΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  Α.Β.Ε.Τ.Ε»  ανακοινώνει  με  βάση  το  άρθρο  21  του  Ν.3556/2007  σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο 11  της  απόφασης  της  ΕΚ  1/434/3.7.2007,  ότι ο Πρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014) κ. Γεώργιος Περιστέρης, προέβη στις 16/3/2021 σε πώληση  2.153.846 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 27.999.998,00 ευρώ.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα είχαν περάσει από το Χρηματιστήριο δύο πακέτα μετοχών της εταιρείας