Τέρνα Ενεργειακή: Πώληση μετοχών από κ. Γεώργιο Σπύρου

Ανακοίνωση