ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Πάνω από 4,5 φορές υπερκαλύφθηκε το ομόλογο

Ψήφο εμπιστοσύνης δίνουν οι επενδυτές στο «πράσινο» ομόλογο που εκδίδει η Τέρνα Ενεργειακή .

Πρωτοφανής ήταν η επιτυχία της δημόσιας προσφοράς του ομολόγου
Σύμφωνα με πληροφορίες οι προσφορές από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές υπερκάλυψαν 4,56 φορές το αιτούμενο ποσό.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες προσφέρθηκαν 684 εκατ. ευρώ. Ακόμη δεν υπάρχουν πληροφορίες για την απόδοση του ομολόγου, που όμως κατά τα φαινόμενα θα κυμανθεί προς το χαμηλότερο σημείο του εύρους της απόδοσης, που είχε οριστεί μεταξύ 2,6 και 2,9%.

Η επιτυχία της έκδοσης, κατά τις ίδιες πληροφορίες οφείλεται στην εξαιρετικά υψηλή, υψηλότερη ακόμη και από τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις, ανταπόκριση των ιδιωτών επενδυτών.

Η Τέρνα Ενεργειακή ζητούσε 150 εκατ. ευρώ με ένα 7ετες ομόλογο και εύρος επιτοκίου 2,6-2,9%.

Η διάρκεια του ομολόγου είναι 7ετής.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό, μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης, του Επιτοκίου και της Τιμής Διάθεσης, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της Έκδοσης και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:
• Ποσοστό 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι κατ’ ελάχιστο 45.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 150.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και
• Το υπόλοιπο 70% των Ομολογιών (ήτοι κατά μέγιστο 105.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 150.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.
Υπενθυμίζεται ότι η εγγυήτρια του ομολόγου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αναβαθμίστηκε πρόσφατα από την ICAP ως προς την πιστοληπτική της διαβάθμιση, σε Α από ΒΒ. Σύμφωνα με την ICAP, η διαβάθμιση Α υποδηλώνει πάρα πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σταθερά υψηλή.
Οι επιχειρήσεις µε διαβάθμιση Α χαρακτηρίζονται από τα πολύ σημαντικά οικονομικά μεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σημαντική θέση τους στην αγορά.