Τέρνα Ενεργειακή: Αγορά 50.000 μετοχών από κ. Γ. Περιστέρη

Δείτε την ανακοίνωση.