Τελευταία ημέρα για αιτήσεις από ελεύθερους επαγγελματίες, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων για το επίδομα των €800

Οι αιτήσεις για την αποζημίωση ειδικού σκοπού (800 ευρώ) περίπου σε 600.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους (εκτός επιστημόνων) και ιδιόκτητες επιχειρήσεων ολοκληρώνονται σήμερα Τρίτη 28 Απριλίου μετά την παράταση που δόθηκε (η πρώτη καταληκτική ημερομηνία ήταν η 24η Απριλίου).

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η διαδικασία αποστολής εντολών πληρωμών θα έχει ολοκληρωθεί έως την Πέμπτη 30 Απριλίου και οι ωφελούμενοι θα δουν τα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 4 Μαΐου, ανάλογα με την λειτουργία των τραπεζικών συστημάτων πληρωμών. Υπενθυμίζεται ότι η Παρασκευή 1 Μαΐου είναι τραπεζική αργία.

Δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι:
 ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι
 ιδιοκτήτες ατομικώνεπιχειρήσεων,
 επιχείρηση με τη μορφή ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης εταιρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής (ΙΚΕ), με μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους ή χωρίς καθόλου εργαζομένους,
 με έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και
 ενεργό στις 20.03.2020 Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν από τους αναγραφόμενους στον πίνακα της ΚΥΑ 39162/16.4.2020, είτε ως κύριο ή ως δευτερεύοντα του οποίου τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020.

Οι αιτήσεις γίνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων: https://www.aade.gr/mybusinesssupport