Τεχνική προσέγγιση για τις 4 Συστημικές και τον ΔΤΡ (26.10.2021)

Τεχνική προσέγγιση για τις 4 Συστημικές και τον ΔΤΡ 

Ξεκινώντας από την ΑΛΦΑ, θέλει επιβεβαιωμένο κλείσιμο υψηλότερα των 1,1520 ευρώ, για να κινηθεί προς τα 1,17, 1,185, 1,21 και 1,24 ευρώ. Χάθηκε η πρώτη στήριξη στα 1,128 – 1,123 και οι αμέσως επόμενες εντοπίζονται στα 1,08 (ημερήσιο “stop long”) 1,05 – 1,038 και 1,11 – 0,992 ευρώ.

Αν η μετοχή της ΕΤΕ@2,7000 υπερκεράσει την δύσκολη αντίσταση στα 2,74, μπορεί να ελπίζει σε κίνηση προς τα 2,90 – 3,00 ευρώ. Οι στηρίξεις στα 2,65, 2,59 (gap), 2,48 (ημερήσιο “stop long”), 2,37, 2,298 (gap) και 2,26 ευρώ.

Όσο η μετοχή της ΕΥΡΩΒ@0,9100 δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 0,90 ευρώ, έχει δικαίωμα να ελπίζει σε κίνηση προς τα 1,00 ευρώ. Οι στηρίξεις στα 0,863, 0,83 (ημερήσιο “stop long”), 0,75 και 0,718 ευρώ.

 

Για τον ΔΤΡ@586,4 μονάδες, η μέχρι πρότινος αντίσταση στις 579 μονάδες, έχει μετατραπεί σε πρώτη στήριξη. Αν παραβιαστεί, οι αγοραστές θα κληθούν να υπερασπιστούν την ζώνη 566 – 556 από όπου διέρχονται οι ΚΜΟ 30,60 και 90 ημερών, με την αμέσως επόμενη στήριξη να εντοπίζεται στις 551 μονάδες (ημερήσιο “stop long”). Οι αντιστάσεις στις 597 – 600, 636, 655 και 688 μονάδες.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ