ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ: Το καράβι γύρισε, εν αναμονή του πρόσω ολοταχώς!!! 

ΟΛΥΜΠ: Το καράβι γύρισε, εν αναμονή του πρόσω ολοταχώς!!! 

Και με βάση τα νούμερα, ο όμιλος αλλάζει σελίδα!! Μπορεί να εμφάνισε ζημίες μετά φόρων €1,06 εκ., θα πρέπει να συνυπολογίσουμε όμως το γεγονός ότι τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με €0,62 εκ. από διαγραφές παγίων, καθώς και με χρηματοοικονομικές ζημίες €1,58 εκ. Εξαιρουμένων των εν λόγω κονδυλίων θα μιλούσαμε για €1,2 εκ. καθαρά κέρδη.
Κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό του 6μηνου θα επισημάνουμε τα εξής σημεία:
**
1) Και με την βούλα πλέον το μεγάλο καράβι αποτιμάται περισσότερο από την συνολική κεφαλαιοποίηση του ομίλου (€71 εκ.), καθώς η αξία του αναπροσαρμόστηκε στα $93 εκ., με τα $79 εκ. να αντιστοιχούν στην εισηγμένη (ελέγχει 85%). Οπότε ότι άλλο περιουσιακό στοιχείο υπάρχει στον ισολογισμό μας έρχεται εντελώς δωρεάν!!! Και αναφερόμαστε σε 6 συμμετοχές του 15%, σε μεσαία containerships, ένα πρόσφατα αγορασθέν κόκκινο δάνειο €12,5 εκ., μια καθαρή ταμειακή θέση περίπου €50 εκ. και ένα αξιόλογο χαρτοφυλάκιο ακινήτων!!! Η τιμή της μετοχής στα €1,75, με την λογιστική αξία της μετοχής να υπερβαίνει τα €4,2/μετ.
**
2) Τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι ακόμα καλύτερα, καθώς με βάση τα ΔΛΠ, η διοίκηση προέβη στην απομείωση κατά €7,7 εκ. (€0,19/μετ.) του πρόσφατα αγορασθέντος κόκκινου δανείου ονομαστικής αξίας €33 εκ., έναντι €12,5 εκ. Λογικά, με την ολοκλήρωση των διαδικασιών, η διαφορά θα αποκατασταθεί και θα προκύψει και υπεραξία.
**
3) Όσον αφορά στο σήριαλ του Πόρτο Καρράς, η διαδικασία παρέμεινε στάσιμη στο 1ο 6μηνο, καθώς εισεπράχθησαν μόλις €150 χιλ., με το δεσμευμένο ποσό στο λογαριασμό μεσεγγύησης (escrow) να ανέρχεται στα €22,4 εκ. Όλη η αγορά μέμφεται την διοίκηση για την καθυστέρηση, αλλά για λόγους αντικειμενικής ενημέρωσης αντιγράφω το κάτωθι σχόλιο:
 • Στις 08/08/2022 η αγοράστρια αντί άλλης απαντήσεως, πρότεινε εγγράφως στις πωλήτριες, πριν τον ορισμό του 3ου Ι.Α., να προηγηθεί διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο μερών για τυχόν περιορισμό των θεμάτων που παραμένουν σε εκκρεμότητα, είτε λόγω μη συζήτησής τους (ως άνω, με δική της υπαιτιότητά), είτε λόγω μη κοινής αποδοχής των σχετικών εκατέρωθεν ενστάσεων, προτείνοντας ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης την 28/08/2022.
Οι πωλήτριες απάντησαν εγγράφως ότι δέχονται να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, προτείνοντας ως πιθανές 10 ημερομηνίες την 29η και την 30/08/2022. Η αγοράστρια απάντησε στις 31/8/2022 ότι επιφυλάσσεται να ελέγξει την διαθεσιμότητα των ανώτατων στελεχών της και να επανέλθει. Δεδομένου ότι η αγοράστρια δεν επανήλθε, στις 08/09/2022, οι πωλήτριες της έστειλαν υπενθυμιστικό email.
 • Μέχρι και σήμερα 21/09/2022 η αγοράστρια δεν έχει συμπράξει στην προώθηση της διαδικασίαςΟ καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του!!!!
Επιπλέον να εξηγήσω ότι ο λογαριασμός μεσεγγύησης (escrow) είναι στο όνομα του πωλητή (Ολυμπιακή) και προκειμένου τα δεσμευμένα κεφάλαια €22,4 εκ. να αποδεσμευτούν, θα πρέπει να υπάρχει συναίνεση και των δύο συμβεβλημένων μερών!!! Τὠρα για τους ‘κακοπροαίρετους΄, που λένε ότι μπορεί να χαλάσει η δουλειά, εάν ξέρετε αγοραστή ακινήτου να έχει κάνει πίσω και να πάρει την προκαταβολή που έχει δώσει, ας μας πουν κι εμάς!!!
Ίσα-ίσα με τις πιέσεις που δέχεται ο όμιλος Σαββίδη, οι διαδικασίες θα πρέπει να επισπευθούν και θα αποδεσμευτούν και τα κεφάλαια.
**
4) Πάμε τώρα στον καταλύτη, που θα αλλάξει δραματικά την εικόνα κερδοφορίας του ομίλου!! Για να υπολογίσουμε την μελλοντική ετήσια κερδοφορία του ομίλου, για την περίοδο 2024-28, θα περιμένουμε την κερδοφορία του 2022 ή ακόμα καλύτερα του 2023, οι οποίες χωρίς έκτακτα Χρηματοοικονομικά και απομειώσεις παγίων) και την συνεισφορά άλλων κλάδων (χρηματοοικονομικά, κόκκινα δάνεια και ακίνητα), θα ανέλθουν στα €1,5-2 εκ. Σε αυτό το ποσό, προσθέτουμε:
**
 • α) από το 2ο 6μηνο του 2024 και εφεξής €700 χιλ., που αφορούν αποσβέσεις παγίων, τα οποία θα απομειωθούν πλήρως,
β) από το  2ο 6μηνο του 2026, τα έσοδα αυξάνονται κατά €800 χιλ., καθώς θα έχει αποπληρωθεί πλήρως το εμπροσθοβαρές δάνειο του containership,
 • γ) Θα υπάρχει αναπροσαρμογή στα ναύλα μέρους των 6 μικρότερων πλοίων (συμμετοχή 15%), τα οποία και αυτά επιβαρύνονται με εμπροσθοβαρή δάνεια, των οποίων η φετινή καθαρή συνεισφορά των περίπου €3 εκ., αναμένεται να ανέλθει στα €4-4,5 εκ. την περίοδο €2024-27.
δ) Και φτάνω στον καταλύτη:Ο ημερήσιος ναύλος του μεγάλου πλοίου από 1/12/23 και μέχρι 30/11/27, θα ανέλθει από τα $24.000/ημέρα, στα €58.000/ημέρα. Εάν κάνουμε την αριθμητική, με το ημερήσιο ναύλο να αυξάνεται κατά $34.000, αφαιρουμένης προμήθειας ναυλομεσίτη 5%, πολλαπλασιάζοντας με 85% (συμμετοχή ομίλου) και πολλαπλασιάζοντας με 365 ημέρες φτάνουμε στο καθαρό ποσό των $10 εκ./έτος.
 • Το επαναλαμβάνω $10 εκ. (!!!) και πάμε για μία συνολική κερδοφορία άνω των €15 εκ., για μία 4ετία. Τονίζω επίσης ότι τα ναυλοσύμφωνα είναι ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ και παρά την μεγάλη διόρθωση της παγκόσμιας ναυλαγοράς κατά 65% από τα υψηλά της, εάν ναυλώνονταν ακόμα και σήμερα όλα τα πλοία του ομίλου, οι ναύλοι θα ήταν υψηλότεροι!!!
 • O Λιμανίσιος**

  Στενός φίλος** και συνεργάτης επί μία 20ετία του μ/μ, μέλος της οικογενείας των Καρντάσιανς και μην γελάτε…

  **ΣΣ μ/μ: Πρώην ανώτερο τραπεζικό στέλεχος που υποχρεώθηκε σε παραίτηση επειδή αρνιόταν να αγοράσει τραπεζικές μετοχές στους πελάτες της τραπέζης που εργαζόταν και προτιμούσε να τοποθετεί τα κεφάλαια τους σε σαπάκια τύπου ΚΡΙ ΚΡΙ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΚΑΡΑΤΖΗ, AUTOHELLAS, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΥΕΣ, ΣΑΡΑΝΤΗΣ κ.α.

  Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.