Τεχνική Ολυμπιακή: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με Ι. Σαββίδη για το Πόρτο Καρράς

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την πώληση των μετοχών του Πόρτο Καρράς, όπως ανακοίνωσε η Τεχνική Ολυμπιακή.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η εταιρεία κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με δημοσιεύματα στον τύπο και σε συνέχεια των από 29.10.2019 και 13.11.2019 ανακοινώσεων, η Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΑ.Ε.» (εφεξήςΕταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προς το παρόν συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «Τ.Ο. International Holding Ltd» και των συνδεμένων με την Εταιρεία προσώπων και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία «BELTERRA INVESTMENTS Ltd» σχετικά με την πώληση μετοχών της εταιρείας «ΠΟΡΤΟΚΑΡΡΑΣΑ.Ε» που ανήκουν στην «ΤΟ International Holding Ltd» και στα ως άνω συνδεδεμένα πρόσωπα.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.