Τεχνική Ολυμπιακή: Συγκρότηση Επιτροπής Αποδοχών και Επιτροπής Υποψηφιοτήτων σε σώμα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ & ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ