Τεχνική Ολυμπιακή: Στις 30 Σεπτεμβρίου τα αποτελέσματα α΄εξαμήνου

Η εταιρεία “ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ” ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και οι Πληροφορίες καθώς και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του εξαμήνου 2020 (01.01.2020 έως 30.06.2020), θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.techol.gr  και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης).