Τεχνική Ολυμπιακή: “Too good to be true”- Ελα όμως που…

Τεχνική Ολυμπιακή: “Too good to be true”- Ελα όμως που…

  • Η χθεσινή Ανακοίνωση της εταιρείας:

Σε συνέχεια των από 12.3.2021 και 28.01.2021 ανακοινώσεων της, η Εταιρεία με την επωνυμία “ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ενημερώνει ότι η έμμεσα ελεγχόμενη από αυτήν πλοιοκτήτρια εταιρεία με την επωνυμία ROMA HOLDING LLC με έδρα τις νήσους Μάρσαλ προέβη σε κατάρτιση σύμβασης ναυλώσεως του πλοίου MSC ROMA για 48 μήνες (έως 52 μήνες κατ’ επιλογή του ναυλωτή) με έναρξη την 1.12.2023 και ημερήσιο ναύλο ανερχόμενο στο ποσό των $58.000 Δολαρίων ΗΠΑ αφαιρουμένων προμηθειών. Σημειώνεται ότι το ως άνω πλοίο είναι ναυλωμένο μέχρι 30.11.2023 με ημερήσιο ναύλο ανερχόμενο σε $24.000, αφαιρουμένων προμηθειών.

  • ΟΛΥΜΠ: Κάνοντας τους υπολογισμούς μας έχουμε:

€34.000 πρόσθετο έσοδο Χ 350 ημέρες (αφαιρούμε 15 ημέρες για αβαρίες, εάν και δεν πρέπει, που θα σήμαινε άλλα €400 χιλ.) Χ 85% (συμμετοχή) : 1,05 €/$ = €9,6 εκατ. ετήσια ΚΑΘΑΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΕΡΔΗ ΓΙΑ 4 ΕΤΗ, ξεκινώντας 1/12/2023 και 4 Χ 9,6= 38,4 εκατ. ευρώ.

Ολόκληρο το πλοίο αγοράστηκε στα €33,5 εκατ. και με βάση το νέο ναυλοσύμφωνο θα μπορούσε να αναπροσαρμοστεί η αξία του στην περιοχή των €75-80 εκατ., έναντι €50 εκατ. στις 31/12/21, αυξάνοντας την καθαρή θέση στα €170 εκατ., ήτοι €4,2000 ανά μετοχή!

Κεφαλαιοποίηση ούτε €68 εκατ. ολόκληρος ο όμιλος, η καθαρή αξία του οποίου με συντηρητικές εκτιμήσεις υπερβαίνει τα 150 εκατ. ευρώ, χωρίς καμμία υπερβολή.

ΤΟ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ η μετοχή στο ταμπλό, δεν είναι δική μας δουλειά. Απλά, καταθέτουμε γεγονότα. Οποιος θέλει ασχολείται, όποιος δεν θέλει ας ασχοληθεί με τις λατρεμένες του τράπεζες.

ΟΛΥΜΠ: Και επειδή θα αναρωτηθείτε δικαιολογημένα …Μα καλά, έξοδα δεν θα έχει το πλοίο; OXI (!),καθότι η ναύλωση είναι τύπου bareboat charter**

**A bareboat charter is an arrangement for the chartering of a ship, whereby no crew or provisions are included as part of the agreement. Ιnstead, the people who rent the vessel from the owner are responsible for taking care of such things.