Τεχνική Ολυμπιακή: Μνημόνιο συναντίληψης με Belterra του Σαββίδη για το Πόρτο Καρράς

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ανακοίνωσε σήμερα, σε συνέχεια της από 29.10.2019 ανακοίνωσης της, ότι μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία “Τ.Ο. International Holding Ltd” και της εταιρείας με την επωνυμία “BELTERRA INVESTMENTS Ltd” καταρτίσθηκε μνημόνιο συναντίληψης (MoU) για τη διενέργεια διαπραγματεύσεων σχετικά με την πώληση μετοχών της εταιρείας “ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε” που ανήκουν στην “ΤΟ International Holding Ltd”.

Σημειώνεται ότι η Belterra Investments Ltd είναι συμφερόντων του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη.

Όπως αναφέρει η εισηγμένη, “αντίστοιχη συμφωνία καταρτίσθηκε και για τις μετοχές της “ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε” που ανήκουν σε συνδεδεμένα με την εταιρεία πρόσωπα.

Η κατάρτιση της οριστικής σύμβασης τελεί υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις (διαμόρφωση των τελικών όρων, έγκριση των αρμόδιων αρχών κ.λπ.). Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος”, καταλήγει η ανακοίνωση της εισηγμένης.

Υπενθυμίζεται, ότι η εταιρεία έχει εισφέρει τις μετοχές της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ A.E. στην εταιρεία με την επωνυμία “T.O INTERNATIONAL HOLDING Ltd”.