Επανήλθαν οι συναλλαγές για όλους στο Χ.Α δύο ώρες ακριβώς μετά την διακοπή της συνεδρίασης

Óôéãìéüôõðá áðü ôï ×ñçìáôéóôÞñéï Áèçíþí, ÄåõôÝñá 19/3/2018. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

 

Επανήλθαν οι συναλλαγές για όλους στο Χ.Α δύο ώρες ακριβώς μετά την διακοπή της συνεδρίασης


ΝΩΡΙΤΕΡΑ

Τεχνικά προβλήματα στο Χρηματιστήριο – Σταμάτησαν οι συναλλαγές@13:59

Τεχνικά προβλήματα στη μετάδοση των δεδομένων αντιμετωπίζει το ΧΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αν και οι εντολές στο σύστημα OASIS εκτελούνταν κανονικά και υπήρχε πρόβλημα στη μετάδοση των δεδομένων, από τις 14:10 σταμάτησαν και αυτές.

Οι συναλλαγές στους παρόχους έχουν σταματήσει πάντως από τις 13:48, με τις αρχές να εργάζονται για την επίλυση των προβλημάτων.

Σε επικοινωνία με τις αρχές αναφέρθηκε ότι αν και αρχικά τα προβλήματα εντοπίζονταν στη μετάδοση των δεδομένων, πλέον είναι αδύνατες οι εντολές και μέσω του ΟΑΣΗΣ.

Στο μεταξύ υπήρξαν διαβεβαιώσεις ότι γίνονται προσπάθειες για την αποκατάσταση των προβλημάτων.