ΤΧΣ: Νέο Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής ο κ. Ιορδάνης Αϊβάζης

Μετά από μία σχεδόν διετή θητεία, από τον Μάιο του 2019, ως Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αποχωρεί η κα Μαρίκα Ιωάννου Φραγκάκη, έχοντας υποβάλει την παραίτησή της.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Γενικού Συμβουλίου και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς την κα Φραγκάκη αναγνωρίζοντας την σημαντική της συνεισφορά όλο το διάστημα της μεταξύ τους συνεργασίας.

Τη θέση της ως Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής αναλαμβάνει ο κ. Ιορδάνης Αϊβάζης, οικονομολόγος, διακεκριμένο στέλεχος που διαθέτει σημαντική εμπειρία σε μεγάλους οργανισμούς στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Το Ταμείο καλοσωρίζει τον κ. Αϊβάζη και εύχεται στην κα Φραγκάκη κάθε επιτυχία στην επαγγελματική της δραστηριότητα.