ΤΑΙΠΕΔ: Προκήρυξη διαγωνισμών για την πρόσληψη τριών συμβούλων για την Αττική Οδό

Στην προκήρυξη διαγωνισμών για την πρόσληψη τριών συμβούλων (νομικού, τεχνικού και χρηματοοικονομικού) που θα αναλάβουν να σχεδιάσουν το διαγωνισμό για τη νέα σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού προχώρησε η διοίκηση του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων. Η προθεσμία υποβολής προσφοράς εκπνέει για δύο διαγωνισμούς στις 9 Νοεμβρίου και για τον τρίτο στις 10 Νοεμβρίου.

H υφιστάμενη σύμβαση λήγει τον Οκτώβριο του 2024, με το ΤΑΙΠΕΔ να προχωράει στα βήματα που απαιτούνται για την ωρίμανση του διαγωνισμού, όπως προβλέπει το αναθεωρημένο πρόγραμμα αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου του (ADP).

Στα καθήκοντα του νομικού συμβούλου περιλαμβάνονται η επισκόπηση και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων ιστορικών δεδομένων, πληροφοριών, αναφορών, μελετών και νομικών εγγράφων σχετικά με τον αυτοκινητόδρομο και τον επικείμενο διαγωνισμό, αλλά και η επανεξέταση και αξιολόγηση των υφιστάμενων συμβάσεων με την Αττική Οδό και τη συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία Αττικές Διαδρομές. Επίσης, ο νομικός σύμβουλος θα παρέχει νομικές συμβουλές στο ΤΑΙΠΕΔ και / ή στο Δημόσιο σχετικά με τον σχεδιασμό και την υιοθέτηση του συστήματος και της πολιτικής διοδίων για τον αυτοκινητόδρομο.

Το έργο του συμβούλου είναι διάρκειας μέχρι τεσσάρων ετών ή ωσότου προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την Αττική Οδό, ενώ διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 800 χιλ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Η Αττική Οδός είναι ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος, που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1990  με τη μέθοδο της παραχώρησης.

Έχει μήκος 70 χλμ. και αποτελεί  τον περιφερειακό δακτύλιο της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας και τη σπονδυλική στήλη του οδικού δικτύου του Νομού Αττικής. Πρόκειται για έναν αστικού τύπου αυτοκινητόδρομο, με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας και μία λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α), ανά κατεύθυνση. Στο μέσον του αυτοκινητόδρομου, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κινείται ο προαστιακός σιδηρόδρομος.

Ο αυτοκινητόδρομος της Αττικής Οδού αποτελεί τον συνδετικό κρίκο του οδικού άξονα ΠΑΘΕ (Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι), αφού συνδέει την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας με την Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, παρακάμπτοντας το κέντρο της Αθήνας. Ως κλειστός αυτοκινητόδρομος έχει ελεγχόμενες προσβάσεις και αποτελείται από δύο κάθετα, διασταυρούμενα  μεταξύ τους, τμήματα, την Ελεύθερη Λεωφόρο Ελευσίνας – Σταυρού – Σπάτων (Ε.Λ.Ε-Σ-Σ), μήκους περίπου 52 χλμ και τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού (Δ.Π.Λ.Υ), μήκους περίπου 13 χλμ. Στην Αττική Οδό εντάσσεται και τμήμα της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω, μήκους περίπου 5χλμ.

Με την υπ’ αριθμ. 195/27.10.2018 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) (ΦΕΚ Β΄2501/4.11.2011) μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ το δικαίωμα του Δημοσίου, για περαιτέρω παραχώρηση για έως 25 χρόνια της Αττικής Οδού, μετά τη λήξη της από 23/5/1996 σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της παραχωρησιούχου εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ., η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2445/1996 (ΦΕΚ Α’ 274 /16.12.1996).