Ετικέτα: καινοτομία

ΕΥ: Παγιώνεται η θετική διάθεση των επενδυτών για την Ελλάδα, παρά την πανδημία

Παγιώνεται η θετική προδιάθεση της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας απέναντι στην Ελλάδα, παρά το αρνητικό ψυχολογικό κλίμα που δημιούργησε η πανδημία του COVID-19. Η πλειοψηφία των...

Η EY ηγέτης στις συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής στρατηγικής

Η EYαναγνωρίστηκε ως παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ψηφιακής στρατηγικής, στο πλαίσιο της έκθεσης IDC MarketScape. Το μοντέλο της έκθεσηςIDCMarketSpace βασίζεται σε...

Δημοφιλή