Tag: ΚΡΙ-ΚΡΙ

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Καθαρά κέρδη 7,1 εκατ. το 9μηνο

H βιομηχανία γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ δημοσίευσε τις οικονομικές καταστάσεις εννιαμήνου 2013. Σε εταιρικό επίπεδο, ο κύκλος εργασιών της ΚΡΙ-ΚΡΙ ανήλθε σε € 57.492 χιλ. έναντι...