Τα σημεία «κλειδιά» για τον ΓΔ στο Χ.Α.- Τεχνική εικόνα Ελλάκτωρ, ΜΠΕΛΑ, και ΣΑΡ (05.01.2021)

Business woman deal Investment stock market discussing graph stock market trading Stock traders concept.

Επέστρεψε σε θετικό έδαφος ο γενικός δείκτης, παραμένοντας πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 835 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 797 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με την επόμενη στις 773 μονάδες (γραμμή ΕΖ). Ο δείκτης RSI έκλεισε σήμερα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 36,4 εκατ. τεμάχια, έναντι 41,07 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.


Θετικό πρόσημο και για τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος  διατηρήθηκε πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με τον δείκτη RSI να κλείνει σήμερα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 2.031 μονάδες (γραμμή ΑΒ), με την στήριξη στις 1.792 μονάδες (γραμμή ΓΔ).


Τρίτη μέρα κερδών για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος ολοκλήρωσε πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με τον δείκτη RSI να κλείνει σήμερα οριακά πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.146 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 984 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 6,24 εκατ. τεμάχια, έναντι 5,73 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.


Δεύτερη μέρα κερδών για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος παρέμεινε πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με τον δείκτη RSI να διατηρείται κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης. Το σήμα αγοράς παρέμεινε, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 535 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και την στήριξη στις 370 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 25,31 εκατ. τεμάχια έναντι 29,28 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.


Η μετοχή του Ελλάκτωρα έκλεισε στα 1,682 ευρώ με πτώση 2,49%καταβάλλοντας σήμερα μια ακόμη αποτυχημένη προσπάθεια να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, διατηρώντας όμως το σήμα αγοράς. Η μετοχή βρίσκεται πολύ κοντά στην διάσπαση της σημαντικής αντίστασης των 1,73 ευρώ, με την επόμενη στα 1,95 ευρώ, και την στήριξη στα 1,53 ευρώΜ.Ο όγκου 30 ημερών 1,42 εκατ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -0,94%

Απόδοση 3μηνου +13,34%

Απόδοση 6μηνου +56,90%

Απόδοση από 1/1 –

Απόδοση 52 εβδομάδων -1,18%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,968 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,512 ευρώ

Καθαρή Θέση 363,9 εκατ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)

BV 1,7

P/BV 0,99

Ξένα/Ιδία 3,45

ROE 14,78%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 13,53%

Κεφαλαιοποίηση 360,4 εκατ. ευρώ


Η μετοχή της ΜΠΕΛΑ έκλεισε στα 14,15 ευρώ με πτώση 0,42%, συνεχίζοντας την προσπάθεια να κινηθεί πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (14,36 ευρώ) και να σταθεροποιηθεί πάνω από αυτόν, διατηρώντας το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στον ΚΜΟ200 ημερών (15,03 ευρώ), με την επόμενη στα 15,93 ευρώ, και η στήριξη στα 13,86 ευρώ, με την επόμενη στα 13,57 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 210,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -5,22%

Απόδοση 3μηνου -4,52%

Απόδοση 6μηνου -11,29%

Απόδοση από 1/1 –

Απόδοση 52 εβδομάδων -23,72%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 19,48 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 9,94 ευρώ

Καθαρή Θέση 1,18 δισ. ευρώ (στοιχεία εξαμήνου)

BV 8,7

P/BV 1,62

Ξένα/Ιδία 

ROE 

Δείκτης Φερεγγυότητας* 

Κεφαλαιοποίηση 1,93 δισ. ευρώ


Η μετοχή της Σαράντης έκλεισε στα 9,35 ευρώ αμετάβλητηξεκινώντας από την προηγούμενη εβδομάδα προσπάθεια να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 9,57 ευρώ, με την επόμενη στα 11,71 ευρώ, και η στήριξη στα 9,24 ευρώ, με την επόμενη στα 8,79 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 24,22 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +1,74%

Απόδοση 3μηνου +5,06%

Απόδοση 6μηνου +15,86%

Απόδοση από 1/1 –

Απόδοση 52 εβδομάδων +9,74%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 9,57 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,20 ευρώ

Καθαρή Θέση 253,6 εκατ. ευρώ (στοιχεία εξαμήνου)

BV 3,63

P/BV 2,57

Ξένα/Ιδία –

ROE 

Δείκτης Φερεγγυότητας* –

Κεφαλαιοποίηση 653,4 εκατ. ευρώ


*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.


Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,078με πτώση 27,57%, και του δεκαετούς στο 0,615με πτώση 2,07%.


Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem