Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Τετάρτης 7 Απριλίου

Οι εφημερίδες της Τετάρτης 7 Απριλίου 2021

 

https://i1.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/772316_7cedfb664b-9d2f43f5e008a4a6.jpg?w=696&ssl=1

 

 

https://i0.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/772317_fcc014b30c-bf6dc3ac702d82a9.jpg?w=696&ssl=1

 

 

 

https://i1.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/772316_b2c6878c46-b34bb0447b330c3c.jpg?w=696&ssl=1

 

 

https://i1.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/772316_63c6419050-8907e7b1f5178a2d.jpg?w=696&ssl=1

 

 

 

https://i0.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/772316_c04a8544cf-8e57124e938eb6a5.jpg?w=696&ssl=1

 

 

https://i2.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/772316_bfabc1e6cd-b092e46d2e74a369.jpg?w=696&ssl=1

 

https://i0.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/772316_53b6bba653-b9c62d7077c3ae1e.jpg?w=696&ssl=1

 

https://i2.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/772316_de04f90814-99509dd9880a228a.jpg?w=696&ssl=1

 

https://i1.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/772316_f847494669-a4e4b121b9f8dbe4.jpg?w=696&ssl=1

 

https://i2.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/772316_0b4e547de4-847804226a2e88f4.jpg?w=696&ssl=1

 

 

https://i0.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/772316_739a56855e-a85777de54e1f6c1.jpg?w=696&ssl=1

 

 

https://i1.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/772316_79e207bda8-99017c2d26d47bd8.jpg?w=696&ssl=1

 

https://i0.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/772316_9324a88ecb-aca4e8f800c7531f.jpg?w=696&ssl=1

 

https://i2.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/772316_c4ea73d84b-8a16db6c5a3c91d1.jpg?w=696&ssl=1

 

https://i1.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/772316_0cdaad09b4-bd82d66084ece494.jpg?w=696&ssl=1

 

https://i1.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/772316_7e98d58997-8d558cec28b91007.jpg?w=696&ssl=1