Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Παρασκευής 15 Ιανουαρίου

Οι πρώτες σελίδες των εφημερίδων της Παρασκευής 15 Ιανουαρίου 2021

 

https://i2.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/759371_2e12f36a50-8642f55df45ec65b.jpg?w=696&ssl=1

 

 

https://i1.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/759372_57e03f3cf6-a29f6fd5f964ff77.jpg?w=696&ssl=1

 

https://i0.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/759371_1e82db8590-9182b376bee8f19a.jpg?w=696&ssl=1

 

https://i1.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/759371_5d36e2a1e3-8e351dfef0a97a1e.jpg?w=696&ssl=1

 

 

https://i2.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/759371_12c8c1bc35-af623df49f2154ca.jpg?w=696&ssl=1

 

https://i2.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/759371_0ef92895cd-b9b67ff5dea56132.jpg?w=696&ssl=1

 

https://i1.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/759371_76021db477-90f84d6b086bf662.jpg?w=696&ssl=1

 

https://i2.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/759371_2ef478a102-853bda396ad0cb9b.jpg?w=696&ssl=1

 

https://i2.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/759371_0dec91c57b-b5477ecf02fed8f3.jpg?w=696&ssl=1

 

https://i1.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/759371_80208da6d1-80eca01aa02b29db.jpg?w=696&ssl=1

 

https://i1.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/759371_d92ca995ec-a8489efebd25762a.jpg?w=696&ssl=1

 

https://i0.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/759371_79207345bb-835d9e2797e6e227.jpg?w=696&ssl=1

 

https://i0.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/759371_c7d24f054d-88abd65145479b14.jpg?w=696&ssl=1

https://i1.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/759372_dd28c7bba9-b309d8dda167e2a8.jpg?w=696&ssl=1

 

https://i1.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/759372_c8ce8930ef-b334e902cf72a56a.jpg?w=696&ssl=1

 

https://i1.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/759371_7519208247-a09750de4722fe37.jpg?w=696&ssl=1

 

https://i1.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/759371_21482a707e-933902b3709bceba.jpg?w=696&ssl=1

https://i1.wp.com/media.enikos.gr/data/photos/759371_6e6b9815d4-811c7ff23fc47156.jpg?w=696&ssl=1