Τα πρωτοσέλιδα και τα οπισθόφυλλα των κυριακάτικων εφημερίδων (23 ΜΑΙΟΥ 2020)

ÊÕÊËÏÖÏÑÇÓÁÍ ×ÈÅÓ ÌÅÃÁËÇ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ ÏÉ ÊÕÑÉÁÊÁÔÉÊÅÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÅÓ ÔÏÕ ÐÁÓ×Á (EUROKINISSI/ÂÁÓÉËÇÓ ÊÏÕÔÑÏÕÌÁÍÏÓ)

Καθημερινή

Πρώτο Θέμα

Το Βήμα της Κυριακής

Real News

Έθνος

Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής

Κυριακάτικη Δημοκρατία

Αυγή της Κυριακής

Το Παρόν

Κόντρα

MΠΑΜ