Τα παιδιά από την Πάτρα που έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στην Interwood

Κυριόπουλος Διονύσης,Βυργιώτης Χρήστος ,Ταγιέμπ Μάριος

Ποιοί απαρτίζουν την παρέα των 30ρηδων που απέκτησε το 5% της προνομιούχου μετοχής της Interwood-Ξυλεμπορία (ΞΥΛΠ).

Μια παρέα τριαντάρηδων που γνωρίζονται μεταξύ τους πάνω απο 20 χρόνια, ο Διονύσης Κυριόπουλος, ο Χρήστος Βυργιώτης και ο Μάριος Ταγιέμπ, με κοινό πάθος για τις επιχειρήσεις και το χρηματιστήριο επένδυσαν στην Interwood -Ξυλεμπορία (ΞΥΛΠ) με το ποσοστό τους αυτή τη στιγμή να υπερβαίνει το 5% καθώς διαβλέπουν ισχυρές προοπτικές της εταιρίας, καθώς οπως τονίζουν η εταιρεία από το 2021 και μετά έχει αλλάξει ρότα με τη νέα διοίκηση.

Γιατί αγοράσατε μέσω κοινής επενδυτικής μερίδας το ποσοστό στην Ιnterwood;

Γνωριζόμαστε από το σχολείο, πάνω από 20 χρόνια. Μας συνδέει μεταξύ άλλων το κοινό πάθος για επιχειρήσεις και το χρηματιστήριο. Την κοινή μερίδα την έχουμε δημιουργήσει τα 10 χρόνια στα οποία έχουμε ξεκινήσει τις επενδύσεις στο Ελληνικό Χρηματιστήριο. Σε αυτά τα χρόνια έχουμε αναλύσει τις Ελληνικές εισηγμένες και κατά καιρούς είχαμε ποσοστά στις περισσότερες από αυτές. Κάνουμε pooling, καθώς μας αυξάνει την διαπραγματευτική ισχύ και μας μειώνει τα έξοδα.

Αν η ερώτηση αφορά γιατί δεν κάναμε μια εταιρία για παράδειγμα στην Κύπρο ώστε να αγοράζουμε, η απάντηση μας είναι πως η Ελλάδα μας μεγάλωσε, εδώ επιχειρούμε, στις προοπτικές της χώρας πιστεύουμε και η φοροαποφυγήδεν είναι κάτι που μας αφορά!

Γιατί το προνόμιο της Interwood;

Το ποσοστό μας στο προνόμιο της Interwood-Ξυλεμπορία ως συνολικό ποσοστό του χαρτοφυλακίου μας είναι σχετικά χαμηλό. Αλλά λόγω της μικρής της κεφαλαιοποίησης βρεθήκαμε με το 5% της. Το μεγαλύτερο ποσοστό το αποκτήσαμε κατά την τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, αγοράζοντας δικαιώματα, εξασκώντας τα και συμμετέχοντας πλήρως και στη δυνατότητα προαγοράς.

Διαβλέπουμε ισχυρές προοπτικές της εταιρίας, καθώς διαπιστώνουμε πως από το 2021 και μετά έχει αλλάξει ρότα με τη νέα διοίκηση. Αυτά τα χρόνια παρά τον υψηλό δανεισμό της, σε συνδυασμό με τα ιστορικά υψηλά των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που πίεζαν την τελική γραμμή των αποτελεσμάτων λόγω χρηματοοικονομικού κόστους, κατάφερνε να παραμένει κερδοφόρα. Είδαμε πρόσφατες ενέργειές της όπως την ανανέωση του εταιρικού της site, την προσθήκη φωτοβολταϊκών στις στέγες θυγατρικής της, την αντικατάσταση του στόλου ντιζελοκίνητων περονοφόρων- με ηλεκτρικά και την αντιπροσώπευση του καινοτόμου ξύλου accoya, σαν κινήσεις που μας γεμίζουν ελπίδα για το μέλλον της.

Πλέον με τη ραγδαία άνοδο της οικοδομικής δραστηριότητας, των επενδύσεων στον τουριστικό τομέα, το ξεκίνημα εμβληματικών έργων, όπως αυτό του Ελληνικού, κλπ., διαβλέπουμε αύξηση της ζήτησης για ποιοτική ξυλεία για αρκετά χρόνια και καθώς η interwood-ξυλεμπορία είναι η μεγαλύτερη εταιρία εισαγωγής και διανομής ξυλείας στην Ελλάδα εκτιμούμεπως θα ωφεληθεί αρκετά. Ακόμα, μετά την τελευταία Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) που έκανε, μέρος της οποίας θα κατευθύνει άμεσα για: μείωση του δανεισμού της, μείωση των επιτοκίων δανεισμού από τις τράπεζες που πέτυχε το 2023 και τον καθοδικό κύκλο του επιτοκίου euribor, θα μειώσει δραματικά το χρηματοοικονομικό της κόστος και θα βελτιώσει όλες τις γραμμές του ισολογισμού της.

Στην αγορά λένε ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έκανε ίσως ήταν πολύ μικρή. Ποια η άποψη σας?

Το ποσό των σχεδόν 2 εκατομμυρίων από την ΑΜΚ θα το διαθέσει για την απευθείας μείωση του δανεισμού της.

Στη σύμβαση αναδιάρθρωσης προβλέπεται μηχανισμός cashsweep(σε ποσοστό 50%) επί της διαφοράς των προσαρμοσμένων (adjusted) EBITDA (προ προβλέψεων/ απομειώσεων) της εταιρείας.

Το ποσό που θα προκύπτει από την εφαρμογή του παραπάνω μηχανισμού θα άγεται σε αποπληρωμή των τραπεζικών πιστοδοτήσεων, οι οποίες εντάσσονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσηςκαι ειδικότερα προς εξόφληση του εναπομείναντος ποσού της ρύθμισης. Η κατανομή του ανά τράπεζα θα υπολογίζεται σε prorata βάση.

Στο τέλος του 24 η εταιρία θα επαναδιαπραγματευτεί το σύνολο του εναπομείναντος βραχυπρόθεσμου δανεισμού της και πιστεύουμε θα πετύχει μεγάλη επιμήκυνση των δανείων της με ευνοϊκότερους όρους. Σε συνδυασμό και με τις προοπτικές αύξησης των πωλήσεών της που σας αναφέραμε πιο πάνω, πιστεύουμε πως ο δανεισμός θα γίνει εξαιρετικά διαχειρίσιμος και θα βαίνει μειούμενος για αρκετά χρόνια. Ακόμα, η πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία με εγκαταστάσεις όπως: τεράστιους αποθηκευτικούς χώρους πλησίον λιμένα, σε εμπορευματικό κέντρο και στη Θεσσαλονίκη σε σύνδεση με το σιδηροδρομικό δίκτυο, της δίνει την ασφάλεια για εκποίηση κάποιου που δεν εξυπηρετεί άμεσα τη λειτουργία της, ώστε να πετύχει δραστική μείωση του δανεισμού της.

Και γιατί το προνόμιο και όχι την κοινή μετοχή ;

Σαφώς πιστεύουμε και στις προοπτικές της εισηγμένης συνολικά κοινής και προνομιούχου μετοχής. Επιλέξαμε την προνομιούχο γιατί μας δίνει εγγυημένη μερισματική απόδοση ακόμα και σε τυχόν ζημιογόνες χρονιές της (με τη μορφή τόκου υπό προϋποθέσεις της νομοθεσίας). Και υπάρχει και η δυνατότητα ελιγμών παρόμοιων με αυτών που έκανε ο Ανδρέας Βγενόπουλος με την προνομιούχο μετοχή της Σοκολατοποιίας Παυλίδης ή ο Ιωάννης Τζιβέλης με την προνομιούχο μετοχή της τσιμεντοποιείας Τιτάν. Γνωρίζουμε πως ο Έλληνας μικροεπενδυτής δεν είναι εξοικειωμένος με τις προνομιούχες μετοχές και συνεπώς η μετοχή έχει χαμηλή εμπορευσιμότητα, αλλά αισθανόμαστε αρκετά σίγουροι για την επένδυσή μας.Δεν είμαστε καιροσκόποι στη μετοχή, στοχεύουμε στη μακροπρόθεσμη διακράτηση της.

Σας ευχαριστούμε.

Και εμείς σας ευχαριστούμε. Παρακαλούμε τονίστε ότι δεν είμαστε πιστοποιημένοι επενδυτικοί σύμβουλοι και τα παραπάνω αποτελούν προσωπικές μας απόψεις στα πλαίσια της συνέντευξης. Δε θα πρέπει κάποιος να λάβει επενδυτική απόφαση με βάση αυτές και προτείνουμε να απευθυνθεί σε κάποιον πιστοποιημένο επαγγελματία αν θέλει κάποια επενδυτική συμβουλή.

Σύντομα βιογραφικά

Κυριόπουλος Διονύσης: BScΟικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜεταπτυχιακόHealth Economics, London School of Economics. International MBA, Athens University of Economics and Business

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dionysis-kyriopoulos-077587105/

Βυργιώτης Χρήστος: BSc Computer Science, University Hertfordshire. MSc Management of innovation, Goldsmiths, University of London

Managing Director στη Divico A.E. https://divico.gr/

Linkedin:https://www.linkedin.com/in/christosvyrgiotis/

Ταγιέμπ Μάριος: BSc Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονικής Σχολής ΑΠΘ.

Δεύτερη γενιά στην εταιρία  http://www.hellast.gr