Τα Οικονομικά και οι Πολιτικές για την Υγεία: ΣΔΙΤ και ασφαλιστικές εταιρείες

Ιδιαίτερο θεματικό ενδιαφέρον είχε το πάνελ συζήτησης, κατά το πρόσφατο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, σχετικά με τις συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στην Υγεία. Κατά τις εργασίες του Συνεδρίου, στο ερώτημα: «Είναι σήμερα ο κατάλληλος χρόνος να αξιοποιηθούν και να προχωρήσουν οι ΣΔΙΤ;» ανέπτυξαν τις θέσεις τους συνομιλητές με συγκροτημένη αντίληψη για το ζήτημα, μεταξύ των οποίων και οι Γιάννης Καντώρος και Γιώργος Βελιώτης.

Τα δύο διοικητικά στελέχη της INTERAMERICAN εξέφρασαν τη δυνητική συμμετοχή των εταιρειών ιδιωτικής ασφάλισης και μέσω των συμπράξεων, στον αναγκαίο εκσυγχρονισμό του συστήματος υγείας στην Ελλάδα. Η συζήτηση κάλυψε τέσσερεις θεματικές περιοχές ενδιαφέροντος για ΣΔΙΤ: στη διοίκηση και διαχείριση δημοσίων νοσοκομείων, σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας, στον ΕΟΠΥΥ για τη λειτουργία του και την αγορά υπηρεσιών υγείας και τέλος, για αγορά υπηρεσιών υγείας από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Οι περισσότερες χώρες έχουν επιλέξει το μοντέλο συμπράξεων για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την ενίσχυση του συστήματος υγείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι παγκοσμίως, η αγορά ΣΔΙΤ ανέρχεται σε 417 δισεκατομμύρια κατά τα τελευταία χρόνια και εκτός από τα οικονομικά οφέλη, επιτυγχάνεται και διασπορά – καλύτερη διαχείριση του αναλαμβανομένου κινδύνου.

Στην παγκόσμια αγορά, σύμφωνα με στοιχεία από το 2010-2017, έχουν κατασκευαστεί μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες για να υποστηριχθούν οι ΣΔΙΤ, όπως για παράδειγμα στην Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Αγγλία. Η συζήτηση για την εφαρμογή συμπράξεων περιστράφηκε γύρω από την απελευθέρωση πόρων, τη βελτίωση του επιπέδου υπηρεσιών υγείας και των συνθηκών για τους ιατρούς, ώστε να παρέχεται καλύτερη υπηρεσία στους ασθενείς.

Ο Γιώργος Βελιώτης, γενικός διευθυντής ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας της INTERAMERICAN, στέλεχος με μεγάλο εύρος εμπειρίας και γνώσης για τα συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο και πρόεδρος του Eurapco Health Group, κατά την παρέμβασή του επεσήμανε την ιδιαίτερη επιτυχία εφαρμογής των ΣΔΙΤ σε χώρες της Ευρώπης, αναφερόμενος ειδικότερα στο ολλανδικό μοντέλο. Ο ομιλητής ανέδειξε περιοχές βελτίωσης του συστήματος υγείας με συμπράξεις ειδικότερα στις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας και παρουσίασε το πρότυπο που έχει δημιουργήσει η INTERAMERICAN με τα πολυϊατρεία Medifirst.