Τα μεγέθη της για το 2018 και πως διαμορφώνονται οι βασικοί δείκτες για την μετοχή της Motor Oil

Kαλά είναι τα δελτία τύπου όσο ενημερωτικά και αν είναι, αλλά η αλήθεια των αριθμών αποδίδει την πραγματική εικόνα. Να δούμε τώρα πως διαμορφώνονται οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες για την μετοχή της Motor Οil , ενός ομίλου που αποτελεί κόσμημα για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά…

!ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ@21,8000 ευρώ – ΧΡΗΣΗ 2018: ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 9,49 δισ. ευρώ από 7,84 δισ. ευρώ

 • Βασικά κέρδη ανά μετοχή: 2,3238 ευρώ από 2,8450 ευρώ.
 • ΕΒΙΤDA: 494,2 εκατ. από 619,45 εκατ. ευρώ.
 • ΚΕΡΔΗ: 257,43 εκατ. ευρώ από 315,81 εκατ. ευρώ.
 • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 1,10 δισ. από 1,01 δισ. ευρώ.
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 751,8 εκατ.(μ/πρ) + 178 εκατ. (βρ/χρ.)
 • ΤΑΜΕΙΑ: 679,43 εκατ. από 714 εκατ. ευρώ.
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 250,4 εκατ. από 280,1 εκατ. ευρώ.
 • ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: 191 εκατ. ευρώ από 200,5 εκατ. ευρώ.
 • ΜΕΡΙΣΜΑ: 1,3000 (έχει δοθεί προμέρισμα 0,3500)
 • ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΙΤ: 12,15 εκατ. ευρώ
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 2251 άτομα από 2189 το 2017.
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ  %
7 ημερών 21,300 21,950 0,69
30 ημερών 20,500 22,100 4,81
3 μηνών 19,960 22,400 1,40
6 μηνών 17,500 23,900 3,56
12 μηνών 16,880 23,900 12,02

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

 • ΤΙΜΗ: 21,8000 ευρώ
 • Κ/φση: 2,41 δισ. ευρώ
 • P/BV: 2,2
 • P/E: 9,4
 • ΕV/EBITDA: 5,4
 • ΝΕΤDEBT/EBITDA: ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ(!!): Τα ebitda υπερβαίνουν τον δανεισμό κατά 244 εκατ.
 • ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 5,3% καθαρά.

Related image