Τα 5,4000 ευρώ είναι το μεγάλο Make or Break αν θέλει να αλλάξει επίπεδο

ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Συνέχεια συσσώρευσης με τον χρόνο να λειτουργεί υπέρ του. Τα 5,4000 είναι το επίπεδο που σε κάθε περίπτωση είναι το μεγάλο make or break αν θέλει να αλλάξει επίπεδο.

Για να πείσει χρειάζεται αύξηση της εμπορευσιμότητας.

Τα 5,2300 αποτελούσαν την κοντινή αντίσταση ενώ τα 4,8200 είναι πολύ πολύ σημαντική στήριξη βραχυπρόθεσμα.

Με το στοπ με βάση το σύστημα μας σε κλείσιμο κάτω από τα 5,0200 ευρώ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

  • ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΨΗΛΟ: 20.7.2007 @14,1000 ευρώ
  • ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟ: 25.5.2012 @0,4970 ευρώ
Διάστημα MIN ΜAX  %
7 ημερών 4,970 5,310 3,71
30 ημερών 4,705 5,310 12,03
3 μηνών 4,620 5,490 6,31
6 μηνών 3,970 5,490 29,51
12 μηνών 3,970 5,580 3,71

HLIAS ZACHARAKIS

Print Friendly, PDF & Email