Tόδαμε κι αυτό: Τιμή στο ταμπλό… 0,40 ευρώ και κέρδη ανά μτχ 6μηνο… 0,63 ευρώ!!!, με P/bv… 0,08!!

DRUCKFARBEN- Αναλυτικά σε Οµιλικό επίπεδο

Ο κύκλος εργασιών το α΄εξάµηνο διαµορφώθηκε σε Ευρώ εκατ. 22,77 έναντι Ευρώ 23,26 εκατ. του αντιστοίχου εξαµήνου του 2015 σηµειώνοντας µείωση κατά 2,12%.

Τα µικτά κέρδη (προ αποσβέσεων) του Οµίλου το α΄εξάµηνο του 2016 διαµορφώθηκαν σε Ευρώ 5,79 εκατ. έναντι Ευρώ 6,97 εκατ. του αντιστοίχου εξαµήνου του 2015 .

Το ποσοστό των µικτών κερδών (προ αποσβέσεων) εµφανίζεται µειωµένο το α΄εξάµηνο του 2016, διαµορφούµενο σε 25,43 % έναντι 29,95 % του αντίστοιχου εξαµήνου του 2015 .

Τα κέρδη προ φόρων , τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαµορφώθηκαν το α΄εξάµηνο του 2016 σε Ευρώ 3,53 εκατ. έναντι Ευρώ 2,265 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι αυξηµένα κατά 56,28% , ως απόρροια κυρίως της αύξησης των “λοιπών εσόδων” που σχετίζονται µε τις προβλέψεις που διενήργησησε η Εταιρία που σχετίζονται µε τις ασφαλιστικές αποζηµιώσεις λόγω της πυρκαγιάς.

Τα έξοδα ∆ιοίκησης -∆ιάθεσης, εµφανίζονται οριακά µειωµένα κατά 2,85% ανερχόµενα το α’ εξάµηνο του 2016 σε Ευρώ 4,77 εκατ. έναντι Ευρώ 4,91 εκατ. του αντιστοίχου εξαµήνου του 2015.

Τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα της περιόδου για τον Όµιλο ποσού Ευρώ 1,11 εκατ. είναι µειωµένα έναντι του αντίστοιχου εξαµήνου του 2015 (ευρώ 1,28 εκατ.) κατά 12,74%, λόγω κυρίως της επίτευξης µείωσης κόστους στις παράπλευρες τραπεζικές εργασίες.

Τα αποτελέσµατα προ φόρων διαµορφώθηκαν σε κέρδη ποσού Ευρώ 2,49 εκατ. το α΄εξάµηνο του 2016 , έναντι κερδών Ευρώ 2,52 εκατ. του αντιστοίχου εξαµήνου του 2015

Τα καθαρά µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας αποτελέσµατα του Οµίλου, ανήλθαν το α΄εξάµηνο του 2016 σε κέρδη Ευρώ 2,44 εκατ. έναντι κερδώνν Ευρώ 2,52 εκατ. του αντιστοίχου εξαµήνου του 2015.

Μείωση κατά 6,56% σηµείωσαν οι συνολικές υποχρεώσεις του Οµίλου το α΄εξάµηνο του 2016 , ανερχόµενες σε Ευρώ 49,22 εκατ., έναντι Ευρώ 52,68 εκατ. αυτών της 31/12/2015.

NA ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ:  Τα έσοδα από κοινοπραξίες διαµορφώθηκαν το α’εξάµηνο του 2016 σε Ευρώ 0,068 εκατ. έναντι Ευρώ 2,49 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα µεγέθη δεν είναι συγκρίσιµα , διότι την προηγούµενη χρήση πραγµατοποιήθηκε η πώληση της συµµετοχής στην Sun Chemical Delta BV έναντι τιµήµατος €7,205 εκατ. Ειδικότερα, πουλήθηκε (µέσω της 100% θυγατρικής DF Holding NV) το σύνολο της 49% συµµετοχής στην Sun Chemical Delta BV, εταιρία που δραστηριοποιείται στον τοµέα των µελανιών Γραφικών Τεχνών στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το κέρδος από την εν λόγω συναλλαγή προσδιορίσθηκε στο ποσό των € 2,06 εκατ.

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €):  0,6315 από 0,6507

Καθαρή θέση µετόχων Εταιρίας: 20 εκατ.ευρώ από 17,6 εκατ. ευρώ.