Συστημικές: Γραφική απεικόνιση & τεχνική βραχυπρόθεσμη προσέγγιση

ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ – ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΙ 60ΜΙΝ

ΑΛΦΑ@1,7900 τώρα – SHORT με [email protected],8360

ΠΕΙΡΑΙΩΣ@2,9320 τώρα – SHORT με [email protected],9960

ΕΥΡΩΒ@0,8910 τώρα – SHORT με [email protected],8860

ΕΤΕ ΒΑΝΚ@2,8300 τώρα – SHORT με [email protected],8800

Print Friendly, PDF & Email