Σύσταση στις ασφαλιστικές για κινδύνους ή εγγυήσεις που έχουν επηρεαστεί από την πανδημία(11/7/2020)

Ανακοίνωση της ΕΙΟΡΑ για τη διαδικασία επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά την πανδημία της νόσου COVID-19

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA) δημοσίευσε στον ιστοχώρο της Ανακοίνωση με διευκρινίσεις σχετικά με τις εποπτικές προσδοκίες κατά την εφαρμογή, εκ μέρους των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των απαιτήσεων της διαδικασίας επίβλεψης και διακυβέρνησης των προϊόντων τους (Product Oversight and Governance – POG), ώστε να διασφαλίζεται για τον καταναλωτή ένα δίκαιο και συνεπές αποτέλεσμα καθόλη τη διάρκεια ισχύος των προϊόντων αυτών.

Για να δείτε την ανακοίνωση της ΕΙΟΡΑ, πατήστε εδώ.