Συρρικνώνονται παγκοσμίως τα εμβάσματα μεταναστών στις πατρίδες τους

Τα παγκόσμια εμβάσματα από μετανάστες στις οικογένειές τους αναμένεται να μειωθούν 20% στα 445 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020, λόγω της ύφεσης μετά την πανδημία στις χώρες υποδοχής. Η απότομη μείωση μεγαλύτερη της πρόσφατης ιστορίας οφείλεται κυρίως στη μείωση των μισθών και της απώλειας θέσεων εργασίας στις χώρες υποδοχής και επηρεάζει ιδιαίτερα τις οικογένειες σε χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα, σύμφωνα με μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας.

“Οι μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό αποτελούν σημαντική πηγή εισοδήματος για τις αναπτυσσόμενες χώρες”, δήλωσε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας David Malpass σε δελτίο τύπου. Πολλές οικογένειες μπορούσαν να καλύψουν με αυτό τον τρόπο βασικές ανάγκες τους, όπως τροφή και υγειονομική περίθαλψη. Ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας εργάζεται για “γρήγορα και ολοκληρωμένα μέτρα για την υποστήριξη των χωρών” πρόσθεσε. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, το ύψος των εμβασμάτων φτάσει τα 554 δισ. Δολάρια το 2019.

Εν τω μεταξύ, η αξία των εγχώριων νομισμάτων πέφτει σε πολλές αναδυόμενες αγορές. Ορισμένες χώρες δεν μπορούν πλέον να εξυπηρετήσουν τα ομόλογα τους. Η Τουρκία επηρεάζεται ιδιαίτερα. Από την αρχή της κρίσης της Κορώνας, η τουρκική λίρα έχει χάσει πάνω από το 20 τοις εκατό της αξίας της, και ακόμη και ο φόβος της κρατικής χρεοκοπίας αυξάνεται. Το βραζιλιάνικο ρεάλ και το νοτιοαφρικανικό ραντ έχασαν επίσης σημαντικά σ αξία: και για τα δύο η πτώση είναι σχεδόν στο ένα τρίτο.