Συνεργασία 14 χρηματιστηρίων για την παροχή Ενοποιημένης Ηλεκτρονικής Χρηματιστηριακής Πληροφόρησης στην ΕΕ

Κοινή πρωτοβουλία για συμμετοχή τους σε επικείμενη διαδικασία επιλογής, για την ανάδειξη παρόχου Ενοποιημένης Ηλεκτρονικής Χρηματιστηριακής Πληροφόρησης των Ευρωπαϊκών Χρηματιστηριακών Αγορών, υπηρεσία γνωστή και ως «Consolidated Tape» ανακοίνωσαν την Πέμπτη, δεκατέσσερα (14) ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, που λειτουργούν σε είκοσι έξι* (26) συνολικά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο ανταποκρίνεται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μία υπηρεσία Consolidated Tape που θα συμβάλει στην ανάπτυξη της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Κεφαλαιαγορών.

Τα 14 χρηματιστήρια έχουν υπογράψει προσύμφωνο συνεργασίας για τη δημιουργία κοινοπραξίας που θα επιφορτισθεί με την προετοιμασία της συμμετοχής τους σε μελλοντική διαδικασία επιλογής για την παροχή υπηρεσιών Consolidated Tape στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα χρηματιστήρια αυτά είναι βασικοί πάροχοι των χρηματοπιστωτικών αγορών σε όλη την Ευρώπη και διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία στη λειτουργία κρίσιμων υποδομών της Κεφαλαιαγοράς.

Τα συμμετέχοντα χρηματιστήρια, ως αναγνωρισμένοι και αξιόπιστοι πάροχοι υψηλής ποιότητας δεδομένων της αγοράς, έχουν την δυνατότητα να παρέχουν γρήγορα και αποτελεσματικά μία υπηρεσία Ευρωπαϊκού Consolidated Tape που θα τηρεί τα αυστηρότερα λειτουργικά πρότυπα.

Το έργο θα επικεντρωθεί στην παροχή της υπηρεσίας έτσι ώστε να συνιστά μια ολοκληρωμένη, τυποποιημένη και αξιόπιστη πηγή δεδομένων της αγοράς, σε συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές, για την ανάπτυξη της βέλτιστης λύσης για τους επενδυτές.

Μέσω αυτής της κοινοπραξίας, τα συμμετέχοντα χρηματιστήρια, ως βασικοί πυλώνες στο οικοσύστημα των κεφαλαιαγορών της ΕΕ, επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για την στήριξη και την προώθηση της ανοιχτής στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ.

*Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της Σλοβακίας.

Τα συμμετέχοντα στην κοινοπραξία χρηματιστήρια:

1. Athens Stock Exchange
2. Bucharest Stock Exchange
3. Budapest Stock Exchange
4. Bulgarian Stock Exchange
5. Cyprus Stock Exchange
6. Deutsche Boerse Group
7. Euronext, που περιλαμβάνει:
• Borsa Italiana
• Euronext Amsterdam
• Euronext Brussels
• Euronext Dublin
• Euronext Lisbon
• Euronext Paris
• Oslo Børs
8. Luxembourg Stock Exchange
9. Malta Stock Exchange
10. Nasdaq, που περιλαμβάνει:
• Nasdaq Stockholm
• Nasdaq Copenhagen
• Nasdaq Helsinki
• Nasdaq Iceland
• Nasdaq Riga
• Nasdaq Tallinn
• Nasdaq Vilnius
11. SIX Group, που περιλαμβάνει:
• BME Exchange
12. Warsaw Stock Exchange
13. Wiener Börse, που περιλαμβάνει:
• Prague Stock Exchange
• Vienna Stock Exchange
14. Zagreb Stock Exchange, που περιλαμβάνει:
• Ljubljana Stock Exchange