Συνελήφθη ο «ληστής των ταξί» – Απειλούσε τους οδηγούς με μαχαίρι

Ðåñéðïëéêü ôçò ÅëëçíéêÞò Áóôõíïìßáò óôçí ëåùöüñï Âáóéëßóóçò Óïößáò, ìåôÜ ôï ôçëåöþíçìá áãíþóôïõ óå éóôïóåëßäá ï ïðïßïò ðñïåéäïðïßçóå ãéá ýðáñîç åêñçêôéêïý ìç÷áíéóìïý óôçí éôáëéêÞ ðñåóâåßá. Óôï êôÞñéï ôçò ðñåóâåßáò Ýóðåõóáí ï áñìüäéåò áñ÷Ýò êáé Üíäñåò ôïõ ÔìÞìáôïò ÅîïõäåôÝñùóçò Åêñçêôéêþí Ìç÷áíéóìþí ðñïêåéìÝíïõ íá åñåõíÞóïõí êáé íá åíôïðßóïõí åíäå÷üìåíï ýðïðôï äÝìá. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)
  • Συνελήφθη ο «ληστής των ταξί» – Απειλούσε τους οδηγούς με μαχαίρι

Eναν 32χρονο ημεδαπό, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ληστείες κατά συρροή, συνέλαβαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Ο κατηγορούμενος από τις αρχές του έτους, διέπραττε συστηματικά ληστείες, με την απειλή μαχαιριού, σε βάρος οδηγών ταξί στην περιοχή των Πατησίων, από τους οποίους αφαιρούσε τις εισπράξεις.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εξιχνιάσουν 17 περιπτώσεις ληστειών. Ο δράστης είχε κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για ληστείες, κλοπές και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων και περί ναρκωτικών.

Print Friendly, PDF & Email