ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12.3.2021 – Χ.Α: Οταν μιλούν οι αριθμοί, τι χρειάζονται τα σχόλια;

ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟ

 

ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΖΙΡΟ

 

ΕΝ.Α