ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11.3.2021 – Χ.Α: Οταν μιλούν οι αριθμοί, τι χρειάζονται τα σχόλια;


ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟ

ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ


ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΖΙΡΟ

ΕΝ.Α