ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10.3.2021 – Χ.Α: Οταν μιλούν οι αριθμοί, τι χρειάζονται τα σχόλια;

  • ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟ 

  • ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

  • ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  • ΕΝ.Α