Συνεχίζεται η αδιαφορία στο Χ.Α.- Τεχνική εικόνα ΠΛΑΘ, ΟΤΟΕΛ, και ΠΛΑΙΣΙΟ

Σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα συνεχίζει να διαπραγματεύεται ο γενικός δείκτης, ο οποίος διατηρήθηκε κάτω από τον εκθετικό κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών (635 μονάδες), με το σήμα πώλησης να παραμένει, καταφέροντας όμως μέχρι στιγμής να παραμείνει πάνω από την πτωτική γραμμή τάσης που δημιουργήθηκε από τις αρχές Ιουνίου. Η αντίσταση βρίσκεται στις 673 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 613 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 18,69 εκατ. τεμάχια, έναντι 23,81 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Συνέχισε την πτωτική του πορεία ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος παρέμεινε κάτω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε, δέκα, τριάντα, και πενήντα ημερών, με το σήμα πώλησης να διατηρείται για δεύτερη μέρα. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.561 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.424 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Προσπάθεια να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα κατέβαλε σήμερα ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος έκλεισε πάνω από τον εκθετικό κινητό μέσο όρο των πέντε ημερών, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η πιθανή διάσπαση της σημαντικής αντίστασης (όπως αποδεικνύεται) των 915 μονάδων (γραμμή ΑΒ), αναμένεται να τον οδηγήσει πάνω από την αντίσταση του ΚΜΟ200 ημερών (926,5 μονάδες), με την επόμενη να βρίσκεται στις 958 μονάδες και την στήριξη στις 768 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 2,81 εκατ. τεμάχια, έναντι 5,36 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Νέες πιέσεις δέχθηκε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος συνεχίζει να διαπραγματεύεται σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 317 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και την στήριξη στις 263 μονάδες (γραμμή ΓΔ)με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 12,37 εκατ. τεμάχια έναντι 14,10 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.


Η μετοχή των Πλαστικών Θράκης έκλεισε στα 2,755 ευρώ με πτώση 0,90% , παραμένοντας από τις 21 Σεπτεμβρίου πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας την έντονα ανοδική της τάση. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,97 ευρώ και η στήριξη στα 2,63 ευρώ, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 44,54 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +36,39%

Απόδοση 3μηνου +43,49%

Απόδοση 6μηνου +98,20%

Απόδοση από 1/1 +38,10%

Απόδοση 52 εβδομάδων +27,55%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,88 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,23 ευρώ

Καθαρή Θέση 148,6 εκατ. ευρώ

BV 3,42

P/BV 0,80

Ξένα/Ιδία 0,32

ROE 8,44%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 49,72%

Κεφαλαιοποίηση 120,5 εκατ. ευρώ


Η μετοχή της Autohellas έκλεισε στα 4,065 ευρώ με πτώση 0,85%, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται από τα μέσα Σεπτεμβρίου σε στενό εύρος, με τις ρευστοποιήσεις στην μετοχή να συνεχίζονται από την προηγούμενη εβδομάδα. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,13 ευρώ και η στήριξη στα 3,87 ευρώ, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και τον δείκτη RSI να συνεχίζει να βρίσκει σημαντική στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερώνΜ.Ο όγκου 30 ημερών 53,54 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +1,63%

Απόδοση 3μηνου +9,27%

Απόδοση 6μηνου -10,07%

Απόδοση από 1/1 -44,47%

Απόδοση 52 εβδομάδων -42,58%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,28 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,08 ευρώ

Καθαρή Θέση 257,75 εκατ. ευρώ

BV 5,28

P/BV 0,77

Ξένα/Ιδία 1,29

ROE 0,21%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 32,75%

Κεφαλαιοποίηση 198,6 εκατ. ευρώ


Η μετοχή του ΠΛΑΙΣΙΟ έκλεισε στα 3,32 ευρώ με άνοδο 1,84%, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται από τις 13 Οκτωβρίου πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,45 ευρώ και η στήριξη στα 2,97 ευρώ, με την μετοχή να έχει σταθεροποιηθεί τις τελευταίες τρεις εβδομάδες στο εβδομαδιαίο διάγραμμα πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (3,10 ευρώ), αυξάνοντας τις πιθανότητες διατήρησης της ανοδική της τάσηςΜ.Ο όγκου 30 ημερών 6,04 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +19,86%

Απόδοση 3μηνου +21,17%

Απόδοση 6μηνου +22,90%

Απόδοση από 1/1 -4,32%

Απόδοση 52 εβδομάδων -14,43%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,94 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,885 ευρώ

Καθαρή Θέση 93,29 εκατ. ευρώ

BV 4,23

P/BV 0,78

Ξένα/Ιδία 0,07

ROE 0,35%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 58,88%

Κεφαλαιοποίηση 73,29 εκατ. ευρώ


*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνια βάση. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.


Ανοδικές τάσεις επικράτησαν σήμερα για τις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,168με άνοδο 0,9%, και του δεκαετούς στο 0,814με άνοδο 3,43%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem