Συμφωνία του υπουργείου Ναυτιλίας με την ΕΤΕπ για χρηματοδότηση έργων σε νησιά

Χρηματοδότηση λιμενικών υποδομών σε νησιά και παροχή τεχνική υποστήριξης στους δικαιούχους φορείς προβλέπει η συμφωνία συνεργασίας που υπογράφηκε χθες μεταξύ του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Η τράπεζα αναλαμβάνει συμβουλευτικό ρόλο στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο, την οποία έχει επεξεργαστεί και προωθεί η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η συνεργασία των δύο πλευρών αφορά:

  • Τη χρηματοδότηση έργων δημοσίου χαρακτήρα του προγράμματος «ΝΕΑΡΧΟΣ» μέσω σύναψης δανειακής σύμβασης 200 εκατ. ευρώ για υλοποίηση έργων και υποδομών στον τομέα της απανθρακοποίησης νησιωτικών λιμένων, λιμενικών υποδομών, μονάδων και εγκαταστάσεων αφαλάτωσης, δικτύων διαχείρισης πόσιμου νερού, κτιριακών υποδομών αρμοδιότητας ΥΝΑΝΠ στο νησιωτικό χώρο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
  • Την παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη δημιουργία μιας πλήρους ψηφιοποιημένης και απλουστευμένης διαδικασίας προετοιμασίας, υποβολής, διαχείρισης αιτήσεων χρηματοδότησης από δικαιούχους φορείς.
  • Την προετοιμασία και υποβολή από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων φακέλου για τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού ωρίμανσης έργων ενεργειακής εξοικονόμησης.

Η συμφωνία συνεργασίας υπογράφηκε μεταξύ του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη και του Hristo Stoykov, Director of Advisory Services της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και του Γιάννη Καλτσά, Head of Investment Team Greece & Cyprus.

Παρών στη συνάντηση ήταν ο γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και συντονιστής των σχετικών πρωτοβουλιών Μανώλης Κουτουλάκης, o Αλέξανδρος Ζαχάρωφ,  Senior Advisor του τμήματος Invest EU Advisory Hub και ο Γιάννης Μπουζόπουλος, Financial Instruments Adviser της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.